Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.10.2016 - 28.10.2016
Added on: 06.12.2016

Pamięć kultury: żywe słowo Elizy Orzeszkowej / Międzynarodowa konferencja naukowa

Organizatorzy:

Naukowo-Dydaktyczne Centrum Koordynacyjne «Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza»

Wydział Filologiczny Instytucji Edukacji «Uniwersytet Państwowy imienia Janki Kupały w Grodnie»

Katedra Języków Obcych  IE «Uniwersytet Państwowy imienia Janki Kupały w Grodnie»

Katedra Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra dydaktyki i metodyki Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego

Zakres problemowy konferencji:

  • Twórczość Elizy Orzeszkowej w XXI w..: aktualność, koncepcja świata i bohatera; przyroda kraju nad Niemnem w prozie, rozprawach literaturoznawczych i zielnikach pisarki; historia i współczesność w świadomości twórczej Elizy Orzeszkowej.
  • Twórczość Elizy Orzeszkowej w literaturoznawstwie i językoznawstwie ХХ-ХХI w.
  • Sylwetka Elizy Orzeszkowej  w listach, notatkach dziennikowych i świadomości współczesnych autorce działaczy kultury. Eliza Orzeszkowa jako bohater literacki.
  • Twórczość Elizy Orzeszkowej w programach z literatury polskich i zagranicznych szkół i uniwersytetów.
  • Eliza Orzeszkowa a kultura białoruska. Interpretacja problematyki i folkloru białoruskiego w twórczości Elizy Orzeszkowej. Charakter białoruski jako źródło natchnienia twórczego pisarki. Pisarze białoruscy o twórczości Elizy Orzeszkowej.
  • Powstanie roku 1863 w życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej.

Języki robocze: białoruski, rosyjski, polski, angielski.

TOK PRACY

26.10.2016, środa  – przyjazd uczestników konferencji

27.10.2016, czwartek – otwarcie konferencji i praca konferencji

9.30-10.00    rejestracja (patrer gmachu nr 5 Uniwersytetu, ul. Lenina 32)

10.00-10.30  otwarcie konferencji  (а. 3, patrer gmachu nr 5 Uniwersytetu, ul. Lenina 32)

10.00-17.30 praca konferencji

28.10.2016, piątek - praca konferencji

29.10.2016, sobota - odjazd uczestników konferencji

Przewidziana opłata konferencyjna w wysokości 20 dolarów USA (w dowolnej walucie); w jej ramach - druk recenzowanej książki pokonferencyjnej.

Informacje dodatkowe:  tel.  +375 (152) 77-00-55 (poniedziałek, środa, piątek)

e-mail: musijenko@list.ru     

adres: ул. Ленина, 32, Muzeum Z. Nałkowskiej, 230023, Grodno, Białoruś

 

Autor fotografii grona konferencyjnego pod pomnikiem Elizy Orzeszkowej: Feliks Tomaszewski (uczestnik konferencji).

Film z telewizji białoruskiej z wypowiedziami uczestników - na stronie: Międzynarodowe Konferencje w Grodnie strona Polaków na Białorusi 2016.

Information

Application deadline for speakers:
23.09.2016 21:30
Download:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.