Polish Studies Bulletin

University

07.10.2019

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały

Historia uniwersytetu rozpoczęła się w 1940 roku, kiedy utworzono Grodzieński Instytut Nauczycielski, któremu w 1957 roku nadano imię białoruskiego poety Janki Kupały. 20 lat później instytut został przekształcony w Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały. Obecnie jest to największy ośrodek akademicki i naukowy w tej części Republiki Białoruś.
Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały tworzą: 14 wydziałów, 81 katedr, cztery kolegia, instytut podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania kadr, regionalne centrum testowania i przygotowania przeduniwersyteckiego. W GUP im. Janki Kupały działają centra językowe i kulturalne, przybliżające tradycje takich krajów jak: Chiny, Niemcy, Litwa, Rosja i Polska.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.