Polish Studies Newsletter

University

07.10.2019

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania.

Uniwersytet kształci na studiach humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych ponad 9 tysięcy studentów, także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Co roku realizuje kilkadziesiąt projektów naukowych, finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych.

Information

Forms of education:
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia
  • studia podyplomowe
Added on:
7 October 2019; 11:44
Edited on:
7 October 2019; 15:42 (Tomasz Hoffmann)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.