Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 11.03.2018 Start date: 09.11.2018

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Tradycje - strategie - idee - język

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Uniwersytet w Białymstoku | Polska Akademia Umiejętności | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 17.06.2018 Start date: 16.11.2018

„Topos”: pismo literackie, idea, środowisko artystycznew XXV rocznicę wydania pierwszego numeru „Toposu” / Jubileuszowa Konferencja Naukowa

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 23.06.2018 Start date: 29.11.2018

Crossroads II Conference: City/Non-City

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 28.04.2019 Start date: 06.05.2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI", Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny

Conference Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 17.02.2019 Start date: 06.06.2019

Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX I XX wieku / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Akademia Technologiczna | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk PAN | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 16.06.2019 Start date: 18.06.2019

Spotkanie z Prof. Aliną Kowalczykową, doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Białystok | Meeting Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 17.02.2019 Start date: 10.09.2019

Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia - dziedzictwo - współistnienie wielokulturowej wspólnoty miasta

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Odessa National I.I. Mechnikov University | Książnica Podlaska w Białymstoku
Today's date: 13.08.2020 | Thursday
Added on: 22.10.2019 Start date: 22.10.2019

Otwarte konwersatoria poetyckie: Wojciech Kass.

Białystok | Meeting Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 11.11.2019 Start date: 14.11.2019

Prelekcja prof. dra hab. Włodzimierza Boleckiego: "Poezja jako tekst kultury (casus Leśmiana)

Białystok | Lecture Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 14.11.2019 Start date: 15.11.2019

Między metafikcją a non-fiction. Podmiotowość w literaturze rosyjskiej końca XX wieku - początku XXI wieku. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Białostockie Sympozja Slawistyczne"

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Książnica Podlaska w Białymstoku
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.