Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 17.09.2017
Added on: 24.09.2015

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

City/Town:
Białystok
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
01.05.2017

Najbliższa rekrutacja na Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa już od 12 czerwca 2017. Potrwa ona do 17 września 2017.

Celem Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa jest przygotowanie absolwenta do pracy na różnego typu stanowiskach związanych z animacją czytelnictwa, przetwarzaniem, opracowaniem, organizowaniem i udostępnianiem dokumentów i informacji; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w bibliotekach publicznych, naukowych i szkolnych (opcjonalnie). Kompetencje absolwenta mogą być również przydatne w innych instytucjach kultury, takich jak księgarnie, wydawnictwa, archiwa, domy kultury. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: Studia wyższe (licencjackie lub magisterskie). Do uzyskania specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz wymagane jest też przygotowanie pedagogiczne (specjalizacja jest przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli).

Strona internetowa: http://spacinib.uwb.edu.pl/

Kierownik Studiów: dr hab. Anna Nosek anna.nosek@poczta.onet.pl
Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, pokój 87, tel. 85 745 74 31

Przebieg rekrutacji:
1. Rejestracja w systemie IRK.
2. Dokonanie opłaty manipulacyjnej w wysokości 80 zł.
3. Dostarczenie kompletu dokumentów (należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty manipulacyjnej).

Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pn.-pt. w godz. 9.30-15.00

 

Information

Tuition fee:
2600 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1300 zł każda); 3600 zł – za trzy semestry (w 3 ratach – 1 rata 1300 zł, 2 rata 1300 zł, 3 rata 1000 zł)
Duration of the course:
dwa semestry – 260 godz. (przy wyborze specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz – trzy semestry - 350 godz.)
Added on:
24 September 2015; 09:43 (Anna Nosek)
Edited on:
1 May 2017; 19:20 (Tomasz Hoffmann)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.