Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 31.01.2018
Added on: 03.01.2018

Studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa"

Institution:
City/Town:
Rzeszów
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
03.01.2018

Nabór na studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

Rekrutacja do 31 STYCZNIA 2018 r.

      Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (al. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 11.07.2017-31.01.2018. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe. 
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=studia&ids=98

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Jedno zdjęcia (do teczki osobowej)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Information

Tuition fee:
1300 zł/semestr
Duration of the course:
3 semestry
Added on:
3 January 2018; 23:07 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
3 January 2018; 23:07 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.