Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

03.11.2019
Białystok

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

01.05.2019

Post-doc w zakresie językoznawstwa na czas określony od 01.06.2019 do 31.12.2020

Uniwersytet w Białymstoku

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne: 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, 2. prowadzenie badań w zakresie językoznawstwa polskiego, w szczególności: stylistyki historycznej języka polskiego, zagadnień języka osobniczego, leksyki doby średnio- i nowopolskiej; 3. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie konkursu

20.03.2019
Białystok

Post-doc w zakresie literaturoznawstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.05.2019 do 31.12.2020

03.03.2019
Białystok

Post-doc w zakresie językoznawstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie językoznawstwa na czas określony od 01.04.2019 do 31.12.2020

03.03.2019
Białystok

Post-doc* w zakresie literaturoznawstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.04.2019 do 31.12.2020

17.02.2019

Adiunkt na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

17.02.2019

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

17.02.2019
Białystok

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i badań źródłowych

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i badań źródłowych

13.07.2018
Białystok

Asystent na czas określony w Instytucie Filologii Polskiej, Zakładzie Literatury Międzywojennej i Współczesnej

a contract for work Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Zakładzie Literatury Międzywojennej i Współczesnej w zakresie literaturoznawstwa polskiego.

20.02.2018
Białystok

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w zakresie literaturoznawstwa polskiego

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.