Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 04.10.2016 - 05.10.2016
Дата размещения: 05.08.2016

Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

 

Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą
Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa
oraz
Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

 

zapraszają do wzięcia udziału w

Międzynarodowej konferencji naukowej

„BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE:
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

 

która odbędzie się w Mińsku 4–5 października 2016 roku

Konferencja odbędzie się w dniach 45 października 2016 r. w Mińsku

 

Tematyka konferencji:

• Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza białorusko-polskiego

• Dialekt w białoruskim i polskim dyskursie naukowym

• Leksykografia polsko-białoruska

• Zabytki języka białoruskiego i polskiego jako źródło badań w zakresie toponimii i antroponimii

• Etnokulturowe aspekty kontaktów białorusko-polskich

 

Języki konferencji: białoruski, polski, rosyjski

Zgłoszenia na konferencję prosimy wysyłać na adres:

bielpol2016@gmail.com do 05.09.2016 r.

 

Teksty artykułów należy przekazać najpóźniej podczas rejestracji uczestników konferencji. Planowane jest wydanie po konferencji tomu z artykułami. Komitet organizacyjny pozostawia sobie prawo nieprzyjęcia artykułu, jeżeli nie będzie on odpowiadał wymogom druku w tomie.

 

Koszty transportu, wyżywienie i zakwaterowanie pokrywa jednostka delegująca.

Adres komitetu organizacyjnego: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, п. 905, вул. Сурганава, д. 1, к. 2, г. Мінск, 220072.

 

Komitet konferencji:

doc. dr Ihar Kapyłou,

dr Mirosław Jankowiak,

dr Małgorzata Ostrówka,

dr Veranika Kurtsova,

dr Natalia Snihirova;

e-mail: bielpol2016@gmail.com

 

 

Komitet honorowy:

prof. dr hab. Anna Zielińska

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW

 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
05.09.2016 21:30
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах