Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.04.2017
Data wydarzenia: 02.06.2017 - 03.06.2017

Biblia w literaturze i sztuce - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Lublin
Grupy docelowe:
Doktoranci

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej oraz doktoranci Wydziału Nauk Humanistycznych mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biblia w literaturze i sztuce”, 2-3 czerwca 2017 r.

„Siedzę nad Tobą,
Biblio,
I wywołuję z Twoich wersetów
Wszystkich najlepszych,
którzy są dla mnie niedościgłym wzorem,
Wszystkich najpiękniejszych,
których podziwiam,
Wszystkich szlachetnych,
którym nie umiem dorównać,
Biblio,
Mówiąca do mnie…”
Roman Brandstaetter, "Biblio, ojczyzno moja…"

Przytoczone jako motto słowa poezji uznanego eseisty, dramatopisarza, tłumacza i poety, wskazują na niezaprzeczalną i doniosłą rolę Pisma Świętego w kreowaniu wartości ideowych i estetycznych. Słuszność tez potwierdzają nieprzerwanie podejmowane badania nad inspirującym oddziaływaniem Biblii na kulturę, literaturę i dzieła sztuki. Studia prowadzone nad tą problematyką pokazują, iż każda epoka w inny sposób uwrażliwiona jest na przekaz biblijny, w każdym czasie Pismo Święte odpowiada na potrzeby rodzące się w odmiennych uwarunkowaniach. W rezultacie naukowa refleksja nad tymi zagadnieniami pozwala dotrzeć do głównych nurtów myśli kulturowej, określić stanowisko twórców względem podstawowych zagadnień antropologicznych danego czasu, w tym do duchowych pokładów kultury współczesnej. Powodowany tym przekonaniem komitet organizacyjny zaprasza do udziału w II edycji Konferencji Naukowej, której celem jest poszerzenie i pogłębienie refleksji nad wpływem Biblii na literaturę i sztukę, na kulturę tak okresów wcześniejszych, jak również współczesności. Mamy nadzieję na prezentację przez uczestników konferencji różnorodnych koncepcji badawczych oraz na twórczą wymianę myśli formułowanych z uwzględnieniem metodologii różnych humanistycznych dyscyplin naukowych.

Wśród uczestników będą mile widziani doktoranci wszystkich wyższych uczelni. Naszą uwagę pragniemy skoncentrować nie tyle na rejestracji motywów biblijnych w poszczególnych dziełach czy nurtach artystycznych, ile na interpretacji przekazu artystycznego czerpiącego inspirację z Ksiąg Świętych. Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami przyjmujemy pośrednictwem wypełnionego formularza do 30 kwietnia 2017 roku na adres mailowy: konferencja2.biblia.kul@gmail.com.

Ponieważ wychodzimy z założenia, iż kwestie ekonomiczne nie powinny stanowić przeszkody w zgłoszeniu udziału, nie pobieramy opłat na wyżywienie i noclegi, które to sprawy bytowe każdy według swojego uznania może załatwić we własnym zakresie. W razie potrzeby podpowiemy chętnym adresy niedrogich hoteli lub hosteli w Lublinie. W gmachu uniwersytetu czynna jest stołówka, restauracje wskażą organizatorzy na miejscu. Jedyna wpłata – na barek kawowy w trakcie konferencji – w wysokości 10 zł, będzie uiszczana w trakcie rejestracji uczestników po przyjeździe na konferencję. Oczekujemy na zgłoszenia.

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska - Kuflowa
dr Dorota Hawryluk
mgr Aneta Kozyra

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
29.04.2017 22:00
Słowa kluczowe:

Zobacz także

16.02.2017

Biblia oświeconych

Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN i Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym mają zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej   B I B L I A    O Ś W I E C O N Y C H   która odbędzie się w Warszawie w dniach 25–26 października 2017 roku.   Biblia – Księga Święta, dla wiernych natchniona przez Boga – zajmuje miejsce wyjątkowe w kulturze świata, stanowiąc równocześnie jeden z głównych filarów kultury i cywilizacji europejskiej. Należy do tych dzieł literackich, które nieustająco wzbudzają zainteresowanie. Tematy, opowieści, motywy, wątki biblijne na przestrzeni wieków znajdowały i nadal znajdują odzwierciedlenie w literaturze i sztuce wielu narodów. Na zasadach etycznych zawartych w Biblii budowano wizje społeczeństwa, a także kreślono ideał człowieka jako jednostki i jako członka wspólnoty. Przez wieki  była  najwyższym autorytetem i  źródłem mądrości. Rozwój nowej wiedzy, który przyniosło stulecie XVII a następnie oświecenie, wzmocnił ufność w niezależną siłę ludzkiego rozumu oraz w skuteczność konstruowanych racjonalnych modeli myślowych pozwalających uporządkować, zrozumieć i opisać świat, siebie samego a nawet tajemnice wykraczające poza otaczającą człowieka rzeczywistość, w tym sprawczą przyczynę świata. Myśl oświecenia nie była wszakże jednolita, wędrowała w czasie i przestrzeni, budując odrębności lokalne. Stosunek ludzi oświecenia do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu charakteryzował się niespotykanym dotychczas zróżnicowaniem postaw. Mimo mnogości znakomitych nieraz prac dotyczących roli i znaczenia Biblii w kulturze, mniej uwagi przykładano, jak się wydaje, do szczegółowych badań poświęconych stosunkowi do niej ludzi Wieku Świateł.  Tymczasem jest to zagadnienie niezwykle ważne dla kultury i duchowości tej epoki, niezależnie od tego, czy przedmiotem zainteresowania badacza będą kierunki i dynamika zmian, czy trwałość i kontynuacja pewnych postaw. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest próba głębszego rozpoznania tej materii.     Obrady będą się toczyć wokół następujących, zaproponowanych przez Organizatorów zagadnień, co nie wyklucza innych tematów, bliskich Badaczom:   ▫  Biblia jako źródło inspiracji artystycznych  ▫ Biblia w świadomości literackiej epoki ▫ Biblia i filozofia ▫ Biblia i nauka ▫ Biblia i edukacja   ▫ Biblia i wolnomyślicielstwo ▫ Oświeceniowe lektury Biblii ▫ Oświeceni wobec Biblii nieoświeconych   ▫ Nowa hermeneutyka biblijna ▫ Biblia w ewangelizacyjnej działalności Kościołów ▫ Biblia a dążenia do modernizacji kultury religijnej ▫ Biblia i modlitwa   ▫ Aktualizacja tekstów biblijnych ▫ Desakralizacja Świętego Tekstu ▫ Podróże z Biblią   

27.06.2016

Biblia na polski tłumaczona

Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej polskim tłumaczeniom Pisma Świętego.

09.11.2016

Biblia w dramacie polskim

Biblia w dramacie polskim Gdańsk, 17–18 maja 2017 r.

23.06.2018

Mgr Paulina Pludra-Żuk: referat Aurora: funkcja i transmisja średniowiecznego bestsellera na przykładzie polskich rękopisów /seminarium Manuscripta.pl i Pracowni Literatury Średniowiecza

Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN) i pracownia Manuscripta.pl (Instytut Historii Nauki PAN) zapraszają na kolejne połączone seminarium.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.