Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.06.2017 - 03.06.2017
Added on: 17.04.2017

Biblia w literaturze i sztuce - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
PhD Students

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej oraz doktoranci Wydziału Nauk Humanistycznych mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biblia w literaturze i sztuce”, 2-3 czerwca 2017 r.

„Siedzę nad Tobą,
Biblio,
I wywołuję z Twoich wersetów
Wszystkich najlepszych,
którzy są dla mnie niedościgłym wzorem,
Wszystkich najpiękniejszych,
których podziwiam,
Wszystkich szlachetnych,
którym nie umiem dorównać,
Biblio,
Mówiąca do mnie…”
Roman Brandstaetter, "Biblio, ojczyzno moja…"

Przytoczone jako motto słowa poezji uznanego eseisty, dramatopisarza, tłumacza i poety, wskazują na niezaprzeczalną i doniosłą rolę Pisma Świętego w kreowaniu wartości ideowych i estetycznych. Słuszność tez potwierdzają nieprzerwanie podejmowane badania nad inspirującym oddziaływaniem Biblii na kulturę, literaturę i dzieła sztuki. Studia prowadzone nad tą problematyką pokazują, iż każda epoka w inny sposób uwrażliwiona jest na przekaz biblijny, w każdym czasie Pismo Święte odpowiada na potrzeby rodzące się w odmiennych uwarunkowaniach. W rezultacie naukowa refleksja nad tymi zagadnieniami pozwala dotrzeć do głównych nurtów myśli kulturowej, określić stanowisko twórców względem podstawowych zagadnień antropologicznych danego czasu, w tym do duchowych pokładów kultury współczesnej. Powodowany tym przekonaniem komitet organizacyjny zaprasza do udziału w II edycji Konferencji Naukowej, której celem jest poszerzenie i pogłębienie refleksji nad wpływem Biblii na literaturę i sztukę, na kulturę tak okresów wcześniejszych, jak również współczesności. Mamy nadzieję na prezentację przez uczestników konferencji różnorodnych koncepcji badawczych oraz na twórczą wymianę myśli formułowanych z uwzględnieniem metodologii różnych humanistycznych dyscyplin naukowych.

Wśród uczestników będą mile widziani doktoranci wszystkich wyższych uczelni. Naszą uwagę pragniemy skoncentrować nie tyle na rejestracji motywów biblijnych w poszczególnych dziełach czy nurtach artystycznych, ile na interpretacji przekazu artystycznego czerpiącego inspirację z Ksiąg Świętych. Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami przyjmujemy pośrednictwem wypełnionego formularza do 30 kwietnia 2017 roku na adres mailowy: konferencja2.biblia.kul@gmail.com.

Ponieważ wychodzimy z założenia, iż kwestie ekonomiczne nie powinny stanowić przeszkody w zgłoszeniu udziału, nie pobieramy opłat na wyżywienie i noclegi, które to sprawy bytowe każdy według swojego uznania może załatwić we własnym zakresie. W razie potrzeby podpowiemy chętnym adresy niedrogich hoteli lub hosteli w Lublinie. W gmachu uniwersytetu czynna jest stołówka, restauracje wskażą organizatorzy na miejscu. Jedyna wpłata – na barek kawowy w trakcie konferencji – w wysokości 10 zł, będzie uiszczana w trakcie rejestracji uczestników po przyjeździe na konferencję. Oczekujemy na zgłoszenia.

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska - Kuflowa
dr Dorota Hawryluk
mgr Aneta Kozyra

Information

Application deadline for speakers:
29.04.2017 22:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.