Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.11.2016
Added on: 27.06.2016

Biblia na polski tłumaczona

Type of the event:
Conference
City or town:
Szczecin

Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej polskim tłumaczeniom Pisma Świętego.

Celem konferencji jest ukazanie specyficznych, wynikających z polskiej historii, kultury, języka, religijności itp., aspektów przekładów Biblii na język polski. Problematyka konferencji obejmuje przekłady historyczne i współczesne Biblii, które przyjęły formę wydań pojedynczych ksiąg, Nowego Testamentu, Starego i Nowego Testamentu będących aktualnie lub w przeszłości w użytku różnych grup chrześcijan, ale także fragmenty Pisma św. przetłumaczone na język polski i przekazane w dziełach literackich, popularyzatorskich, popularnonaukowych i naukowych.

Do udziału konferencji zapraszamy tłumaczy, biblistów, historyków, językoznawców, kulturoznawców i polonistów.

 

  • Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.
  • Opłata konferencyjna 350 zł (obejmuje bufet kawowy i obiad w dniu konferencji oraz publikację materiałów w monografii).
  • Zgłoszenia do 31 lipca 2016 (max. strona A4, tytuł i streszczenie wystąpienia) na adres: ks. dr hab. Cezarego Korca: korzec_ce@tlen.pl.

Information

Application deadline for speakers:
31.07.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.