Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.05.2017 - 13.05.2017
Added on: 15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Szanowni Państwo,
 
W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.  
 
Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.  
 
W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.  
 
Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?
 
Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?
 
Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?
 
Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

  •  ƒ przekład literacki: współczesna anglojęzyczna proza, poezja i dramat  w tłumaczeniu na język polski; analiza przekładu, w tym analiza porównawcza, krytyka przekładu, problematyka przekładu międzykulturowego, nieprzekładalność (np. elementów kultury brytyjskiej, amerykańskiej czy postkolonialnej dla czytelnika polskiego), przekład hybrydycznej angielszczyzny nowych literatur postkolonialnych,  
  •  ƒ krytyka literacka: recepcja współczesnej literatury anglojęzycznej  w Polsce, recenzowanie i obecność literatury anglojęzycznej  w polskich mediach,  
  •  ƒ promocja literatury anglojęzycznej w Polsce: znaczenie mediów  w promocji literatury, rynek wydawniczy, współpraca instytucji i uczelni,  
  •  ƒ obecność literatury anglojęzycznej w Polsce: spektakle teatralne, festiwale, wystawy, wieczory autorskie, wykłady, itp.

W ramach konferencji planujemy zorganizowanie warsztatów tłumaczeniowych  i spotkań z uznanymi tłumaczami literatury – Barbarą Kopeć-Umiastowską, Jerzym Jarniewiczem, Krzysztofem Majerem i Maciejem Świerkockim.   
 
Nasza konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zapraszamy literaturoznawców i kulturoznawców – anglistów, amerykanistów, polonistów, badaczy literatury postkolonialnej – oraz wszystkich zainteresowanych kwestią obecności, recepcji i krytyki współczesnej literatury anglojęzycznej w Polsce.  Językami konferencji będą język polski i angielski.


Konferencja odbędzie się w dniach 12–13 maja 2017 roku w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Pomorskiej 171/173.  
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację w restauracji oraz koszty planowanej monografii.
 
Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień (ok. 300 słów) wraz z krótką notą biograficzną na adres: litanglo2017@gmail.com.  Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2017. Informację o przyjęciu referatów roześlemy do 15 kwietnia 2017.
Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: http://englitconf.uni.lodz.pl
 
Organizatorzy:
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
dr Tomasz Dobrogoszcz
dr Joanna Dyła-Urbańska (sekretarz konferencji)
dr Monika Kocot (sekretarz konferencji)

Information

Application deadline for speakers:
10.04.2017 21:30
Application deadline for participants:
10.04.2017 21:30
Added on:
15 February 2017; 14:05 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 February 2017; 17:56 (Sylwia Pikula)

See also

17.10.2016

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna przekład , tłumaczenie , tłumacz w Polsce”, podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy. Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce. W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju. Czy dziś, gdy Polacy stanowią największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska? Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce? Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?

14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

08.02.2016

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich / Międzynarodowa konferencja naukowa. Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.