Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.04.2016 - 09.04.2016
Added on: 01.03.2016

Nasz język ojczysty: stan i współczesne tendencje rozwojowe

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students

 

 

W dniach 8 – 9 kwietnia 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowana jest w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego ogólnopolska konferencja naukowa: NASZ JĘZYK OJCZYSTY: STAN I WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJOWE.

Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów filologii polskiej, a także: dziennikarstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa oraz kierunków pokrewnych.

Tematy, których dotyczyć będą obrady to:
– język wobec wyzwań nowych i starych mediów,
– język reklamy,
– język literatury najnowszej,
– kreatywność językowa w Internecie,
– rozwój dyskursu politycznego,
– zmiany w systemie języka polskiego (fleksja, składnia, fonetyka, słowotwórstwo),
– zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie https://miesiacjezyka.wordpress.com/konferencja/ i przesłanie go wraz z abstraktem (150 – 200 słów) na adres: njokonferencja@gmail.com

 

 

Information

Application deadline for speakers:
10.03.2016 22:30
Application deadline for participants:
10.03.2016 22:30
Added on:
1 March 2016; 18:04 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 March 2016; 18:06 (Mariola Wilczak)

See also

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

19.03.2016

Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2

Podejmując tradycję zapoczątkowaną w kwietniu ubiegłego roku, chcielibyśmy w imieniu pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.

14.03.2017

X Jubileuszowy Tydzień Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego

13.02.2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ 2017

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem imprezy jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.