Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.02.2017 g.10:00 - 21.02.2017 g.17:00
Added on: 13.02.2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ 2017

Type of the event:
Meeting
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Educators, Schoolchildren

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem imprezy jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej.

21 lutego od 10.00 do 14.30 w holu gmachu Wydziału Filologicznego przy stoiskach kół studenckich będą prezentowane materiały edukacyjne (zdjęcia, plansze, książki, artefakty kultury itp.) oraz przeprowadzane konkursy i quizy z wiedzy o języku polskim i literaturze polskiej. Studenci zaproponują liczne inne zabawy adresowane do różnych grup wiekowych. Dla najlepszych przewidujemy nagrody!

Szczegółowy program wydarzenia

Koło Naukowe Językoznawców – Jak rozbudzić swoją kreatywność? – gry i zabawy językowe

Autorzy tekstów pojawiających się w przestrzeni publicznej prześcigają się w pomysłach, by ich wytwór był jak najbardziej interesujący dla odbiorcy i przyciągający uwagę. Postaramy się odkryć, jakie zabiegi wykorzystują, oraz obudzić własną kreatywność, wymyślając samodzielnie np. hasła reklamowe, szukając odwołań do tytułów książek, filmów i piosenek, redagując krótkie teksty według określonego wzorca stylizacyjnego czy tworząc niebanalne rozwinięcia znanych utworów wierszowanych.

Koło Naukowe „wKoło Języka” – Przeszłość w języku zaklęta

Przygotowaliśmy wiele zabaw językowych, krótki quiz dotyczący historii języka polskiego, a także ciekawostki o dziejach polszczyzny, dawnych nazwach oraz wyrazach, które dziś są już zapomniane.

Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej – Quiz o literaturze polskiej z nagrodami

Sprawdź, ile pamiętasz! Podejmiesz wyzwanie? Przygotuj się na pytania:  W jakiej epoce powstał? Kim był? Co robił? Skąd pochodzi cytat? – quiz startuje o godzinie 10:15.

Dialektologiczne Koło Naukowe – Twoja mowa Cię zdradza – badanie indywidualnych i regionalnych cech wymowy

Osoby zainteresowane będą miały możliwość wykonania krótkiego testu sprawdzającego ich indywidualne i regionalne cechy wymowy. Posługując się na co dzień polszczyzną, zazwyczaj nie uświadamiamy sobie niektórych cech naszej wymowy, a tymczasem są one niezwykle interesujące, ponieważ mogą wskazywać na to, z którego regionu Polski pochodzimy. Nasza propozycja obejmuje także ekspozycję materiałów z zakresu języka i kultury różnych regionów Polski, a ponadto quiz dialektologiczny, zawierający pytania z zakresu leksyki, frazeologii oraz kultury regionalnej.

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia – Wybitni przedstawiciele oświecenia jako rzecznicy pięknej polszczyzny i mistrzowie stylu

W programie spotkania ze znanymi pisarzami, uczonymi i reformatorami epoki rozumu.

Koło Naukowe Glottodydaktyków – Glottodydaktyka – jak motywować i uczyć

Zaprezentujemy najnowsze metody i podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego. Ponadto proponujemy quiz zawierający najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców.

Koło Naukowe Edytorów – Miniwarsztaty typograficzne

Uczestnicy wezmą udział w trzech quizach skupionych wokół zagadnienia typografii. Będzie to dopasowywanie fontów, układanki słowotwórcze, projektowanie typograficzne w przestrzeni.

W auli A5 w godz. 15.00–17.00 odbędzie się dyskusja panelowa na temat: Język polski dawniej i dziś. Dokąd zmierzasz, polszczyzno? z udziałem kadry profesorskiej czterech katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej: prof. UŁ Ewy Woźniak (Katedra Historii Języka Polskiego), dr hab. Edyty Pałuszyńskiej (Katedra Lingwistyki Stasowanej i Kulturowej), dr hab. Katarzyny Sicińskiej (Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii), dr Izabeli Różyckiej (Katedra Współczesnego Języka Polskiego). Panel poprowadzą mgr Agata Kupracz i mgr Rafał Maćkowiak. W programie przewidziano pytania od słuchaczy.

Patonat nad wydarezniem objęły Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Joanna Jabłkowska i Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr hab. Danuta Kowalska.

Information

Added on:
13 February 2017; 10:54 (Katarzyna Burska)
Edited on:
13 February 2017; 10:57 (Katarzyna Burska)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.