Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.02.2016 g.10:00 - 21.02.2016 g.21:00
Added on: 12.02.2016

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

Type of the event:
Open days
City or town:
Łódź

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Studenckie koła naukowe działające na łódzkiej polonistyce chcą upamiętnić ten dzień organizacją na terenie Manufaktury wydarzenia, którego celem będzie propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz propagowanie czytelnictwa literatury polskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Łodzi – Hanna Zdanowska i Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ – prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk.

– Chcemy uświadomić łodzianom, że takie święto jak Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego istnieje – wiele jest innych, bardziej kojarzonych "dni" – kota, bez papierosa, pizzy itp., a dzień języka ojczystego przebiega na ogół w ciszy, bez zainteresowania społeczności. Zgodnie z ideą święta będziemy propagować dbałość o język, jego czystość, poprawność, promować czytelnictwo – wszystko w formie zabawy – mówi dr hab. prof. UŁ Magdalena Pietrzak, koordynator wydarzenia.

W godzinach otwarcia Manufaktury działać będzie Poradnia Językowa – pracownicy katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UŁ będą udzielać porad językowych, wyjaśniać wątpliwości i rozstrzygać językowe dylematy łodzian. – Każdego, kto będzie chciał skorzystać z fachowej porady językowej, zadać pytanie ekspertom, zapraszany do punktu Poradni Językowej czynnej w godz. 10-19 – zachęca dr hab. M. Pietrzak.

W programie przewidziano także konkursy, quizy i zabawy dotyczące języka polskiego i literatury polskiej, adresowane zarówno do najmłodszych, młodzieży uczącej się, jak i dorosłych. Nie zabraknie ciekawostek nie tylko językowych, ale także tych związanych z kulturą regionu i dawną kulturą Polski.   

Od 16.00 do 19.00  zapraszamy na „godziny eksperckie”. Wybitni językoznawcy  łódzkiej polonistyki – profesorowie Marek Cybulski, Barbara Kudra, Elżbieta Umińska-Tytoń i Danuta Bieńkowska, znani z audycji popularyzujących język polski i poprawność językową, książek poświęconych słownictwu Łodzi, językowi prasy – będą konsultować, udzielać porad, odpowiadać na pytania i wątpliwości.

Działaniami towarzyszącymi będą bezpośrednie rozmowy z klientami Manufaktury, studenci rozdawać będą ulotki o treści propagującej dbałość o poprawność polszczyzny oraz promującej czytelnictwo literatury polskiej.

Information

See also

13.02.2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ 2017

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem imprezy jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej.

07.07.2019

Festiwal „Stolica Języka Polskiego” 2019

„Festiwal Stolica Języka Polskiego wyrasta z pasji do języka i słowa – pisanego, czytanego i wypowiadanego – oraz do literatury, jako najpiękniejszego medium opowiadania. Wyrasta również z przekonania, że literatura wraz z jej funkcją tworzenia narracji stanowi niepodważalny instrument wzmacniający i wzbogacający nasze życie. Zarówno dzięki czytaniu, jak i opowiadaniu o tym, co przeczytaliśmy, powiększamy nie tylko swój potencjał wyrażania, ale także uczymy się dostrzegać i rozumieć historie innych ludzi, uwrażliwiać na wielość i różnorodność opinii, sposobów ekspresji i interpretacji. Jesteśmy przekonani, że umiejętność sprawnego odczytywania, niekiedy przecież trudnych i złożonych narracji literackich, pozwala nam lepiej komunikować się, a nawet budować szczęśliwsze relacje w świecie realnym”. (ze strony internetowej Organizatorów)

05.01.2019

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V

Organizatorami konferencji są Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Instytut Języka Polskiego oraz Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

29.03.2019

Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego (RC) serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku”, która odbędzie się 17 i 18 września 2019 (tym razem dosłownie na polsko-czeskiej granicy). Miejscem spotkania będzie hotel Pod Zeleným dubem w Starym Boguminie (RC) oraz Zamek Chałupki (Polska).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.