Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.03.2017 g.10:00 - 02.04.2017 g.14:00
Added on: 14.03.2017

X Jubileuszowy Tydzień Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Type of the event:
Open days
City or town:
Rzeszów
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Teachers, Doctors, Others, Schoolchildren

Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest w załączeniu oraz na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://ifp.univ.rzeszow.pl
 
poniedziałek – Dzień Językoznawców
wtorek – Dzień Polonistów
środa – Dzień Dziennikarza
  • „Muzyka polska” – debata dziennikarzy muzycznych (prowadzący red. Andrzej Sroka - Polskie Radio Rzeszów;  goście: Bartłomiej Skubisz - Polskie Radio, Telewizja Polska; Jarosław Szubrycht, Tomasz Doksa - „Gazeta Magnetofonowa”), Duża Aula w budynku A1.
  • „Studenckie media” – prezentacja czasopism „Melanż” i „Nowy Akapit” oraz Telewizji Internetowej i Radia Feniks
  • Warsztaty dziennikarskie
czwartek – Dzień Literaturoznawców i Aktorów
piątek – Dzień Dydaktyka
  • Wykład dra Marka Kaczmarzyka (neurodydaktyk, propagator nowoczesnej edukacji)
  • Warsztaty dla nauczycieli „Nowe oblicze metodyki”
sobota–niedziela, 1–2.04.2017 – Dni z logopedią

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.