Polish Studies Bulletin
Date of the event: 24.10.2016 - 25.10.2016
Added on: 08.02.2016

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich / Międzynarodowa konferencja naukowa. Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
PhD Students, Independent academics

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich
Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

Anna Frajlich, wybitna poetka, prozaiczka, eseistka, edytorka, wykładowczyni języka polskiego i literatury, doktor slawistyki. Urodziła się w Kattatałdyk w Kirgiskiej  Socjalistycznej Republice Radzieckiej (od 1991 roku Kirgistan). Po powrocie do Polski w roku 1946 wraz z rodzicami osiedliła się w Szczecinie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Na fali wydarzeń Marca 1968 roku opuściła Polskę i zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Stanowym Stony Brook, a od roku 1982 uczy języka polskiego i literatury na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W roku 1991 obroniła pracę doktorską na Wydziale Slawistyki New York University. Współpracowała z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku publikowała swoje wiersze w londyńskich „Wiadomościach”, a od roku 1980 współpracowała z paryską „Kulturą” i z nowojorskim „Przeglądem Polskim” (ówczesnym tygodniowym dodatkiem „Nowego Dziennika”). Należała do redakcji „Tygodnika Nowojorskiego". W kraju współpracowała wcześniej z „Rzeczpospolitą” (do 2005 roku) i „Tygodnikiem Powszechnym” (do 2007), obecnie współdziała z „Akcentem”, „Migotaniami”, „eleWatorem”, a także z „Kwartalnikiem Artystycznym”. Jest laureatką Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich oraz Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Została także honorowym ambasadorem Szczecina. Dotąd opublikowała: 12 tomów poezji (m.in. Aby wiatr namalować; Tylko ziemia; Indian Summer; Który las; Jeszcze w drodze; Znów szuka mnie wiatr; Łodzią jest i jest przystanią), w tym dwa wybory, zbiór opowiadań Laboratorium, zbiór esejów Czesław Miłosz. Lekcje. Jej wiersze przetłumaczone zostały na język angielski –Between Dawn and the Wind: Selected Poetry (w wyborze i przekładzie Reginy Grol, wyd. 2. 2006) oraz na język francuski – Le vent, à nouveau me cherche / Znów szuka mnie wiatr (wydanie dwujęzyczne w przekładzie Alice-Catherine Carls, wyd. 2. 2012), Jest autorką monografii dotyczącej obecności dziedzictwa rzymskiego w poezji rosyjskiej okresu srebrnego wieku, opracowała także zbiór esejów poświęconych Józefowi Wittlinowi Between Lvov, New York and Ulysses' Ithaca: Józef Wittlin - Poet, Essayist, Novelist.

 

Jesteśmy przekonani, że twórczość ta bogata i różnorodna wymaga podjęcia szeroko zakrojonej refleksji naukowej, inspiruje do stawiania pytań o wielorakie aspekty tego dorobku literackiego. Chcemy podjąć przede wszystkim refleksję nad obecnością utworów Anny Frajlich we współczesnej literaturze i kulturze, zachęcić do lektury i oryginalnych odczytań Jej tomów poetyckich, prozy i książek eseistycznych z różnych perspektyw, które przynoszą najnowsze prądy literackie i metodologie badań kulturowych. Interesuje nas także biografia Poetki rozpatrywana w kontekście tożsamości, emigracyjności, wyobcowania i prób zakorzenienia. Badawcze poszukiwania uczestników sympozjum, wedle naszego rozeznania, winny obejmować utwory poetyckie Anny Frajlich, prozę, przekłady, eseistykę, naukowe rozprawy i krytykę literacką, jak również wspomnienia oraz korespondencję. Zależy nam na stworzeniu zarówno całościowego, przekrojowego oglądu tej twórczości, jak i studiów szczegółowych. Istotne w sensie poznawczym będzie więc opisanie indywidualnej poetyki, osadzenia w tradycji literackiej, analiza wielości stylów, motywów, tematów, toposów (w tym korespondencji sztuk). Zapraszamy Państwa do wspólnego badania i rozpoznawania ukrytych znaczeń utworów Anny Frajlich, jak również źródeł i kontekstów tej twórczości.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 roku. Deklaracje uczestnictwa w konferencji prosimy składać na karcie zgłoszenia dołączonej do zaproszenia drogą mailową na adres: frajlich.konferencjaUR@onet.pl. do 30 maja 2016 roku. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej do 15 lipca 2016 roku.  Numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie, 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001, z dopiskiem „Frajlich”.

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Obejmuje koszty organizacji sympozjum, zakwaterowanie, wyżywienie, druk materiałów konferencyjnych oraz publikację książkową referatów zakwalifikowanych do druku. Prosimy, aby wygłaszanie referatu nie trwało dłużej niż 20 minut.
 
Organizatorzy konferencji:
prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ) 
dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska (UR)
 
Sekretarz konferencji:                                                      
 
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Stanisław Uliasz (UR)
dr hab. prof. UR Zenon Ożóg (UR)
dr hab. Kazimierz Adamczyk (UJ)
dr hab. Józef Wróbel (UJ)
 
Zaproszenie oraz karta zgłoszeniowa w pilkach do pobrania.

See also

26.03.2019

SOCIETY, EDUCATION, CULTURE

Polish University Abroad and Institute of Pedagogy, University of Szczecin invite to London, on 12th May 2019, to the international conference. The purpose of the conference is to develop a platform for interdisciplinary discussion on the recognition and understanding of human activities in the dynamically developing world of science, education and culture, initiated with PhD seminar meetings at Polish University Abroad in London.  

20.02.2016

Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat

W 2016 roku Uniwersytet Warszawski – którego historia splatała się ściśle z wydarzeniami z życia kraju takimi jak zabory, powstanie listopadowe, okupacja – świętuje dwusetną rocznicę powstania. Jest to moment, kiedy przedstawiciele nauki mogą nie tylko uczcić rocznicę założenia tej warszawskiej uczelni, ale również zastanowić się nad zmianami, które zaszły na przestrzeni ostatnich dwustu lat w nauce w Polsce i na świecie. Pragnąc uczcić 200-lecie naszego Uniwersytetu, chcielibyśmy, w ramach międzyinstytutowego projektu „Kobiety epok dawnych”, realizowanego przez Instytut Romanistyki i Instytut Germanistyki UW oraz Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Badania nad Kulturą Dawną”, zaprosić Państwa na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową, której celem jest zastanowienie się nad tym, jakie miejsce w przemianach dotyczących nauki oraz uczelni wyższych zajmowały i zajmują kobiety. Pierwsze studentki zostały przyjęte na Uniwersytet Warszawski w 1915 roku, na paryskiej Sorbonie kobiety mogły studiować już w połowie lat 60. XIX wieku. Najbardziej znana polska uczona, która zrobiła międzynarodową karierę naukową – Maria Skłodowska-Curie – rozpoczęła studia w Paryżu w 1891 roku. Na najstarszej polskiej uczelni założonej w Krakowie w XIV wieku – Uniwersytecie Jagiellońskim – kobiety otrzymały prawo do studiowania w 1894 roku, choć bez możliwości uzyskania dyplomu. Tymczasem dzisiaj, niewiele ponad sto lat później, studentki są równie liczne, a na niektórych wydziałach nawet liczniejsze niż studenci, wiele kobiet robi karierę naukową i zasiada we władzach uczelni. W latach 2005-2012 rektorem Uniwersytetu Warszawskiego była kobieta – profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, jak wyglądały zmiany dotyczące edukacji kobiet, zdobywania przez nie wiedzy w Polsce, Europie i na świecie od czasów dawnych po współczesność.

24.03.2016

Spacer po literackich (i nie tylko literackich) ścieżkach kampusu UW

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 zapraszamy do udziału w spacerze po literackich (i nie tylko literackich) ścieżkach kampusu UW i najbliższych okolic.

24.10.2016

Wieczór autorski Anny Frajlich

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Polskiej Zakład Teorii i Antropologii Literatury Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.