Polish Studies Newsletter
Date of the event: 24.10.2016 - 25.10.2016
Added on: 08.02.2016

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich / Międzynarodowa konferencja naukowa. Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
PhD Students, Independent academics

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich
Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

Anna Frajlich, wybitna poetka, prozaiczka, eseistka, edytorka, wykładowczyni języka polskiego i literatury, doktor slawistyki. Urodziła się w Kattatałdyk w Kirgiskiej  Socjalistycznej Republice Radzieckiej (od 1991 roku Kirgistan). Po powrocie do Polski w roku 1946 wraz z rodzicami osiedliła się w Szczecinie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Na fali wydarzeń Marca 1968 roku opuściła Polskę i zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Stanowym Stony Brook, a od roku 1982 uczy języka polskiego i literatury na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W roku 1991 obroniła pracę doktorską na Wydziale Slawistyki New York University. Współpracowała z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku publikowała swoje wiersze w londyńskich „Wiadomościach”, a od roku 1980 współpracowała z paryską „Kulturą” i z nowojorskim „Przeglądem Polskim” (ówczesnym tygodniowym dodatkiem „Nowego Dziennika”). Należała do redakcji „Tygodnika Nowojorskiego". W kraju współpracowała wcześniej z „Rzeczpospolitą” (do 2005 roku) i „Tygodnikiem Powszechnym” (do 2007), obecnie współdziała z „Akcentem”, „Migotaniami”, „eleWatorem”, a także z „Kwartalnikiem Artystycznym”. Jest laureatką Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich oraz Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Została także honorowym ambasadorem Szczecina. Dotąd opublikowała: 12 tomów poezji (m.in. Aby wiatr namalować; Tylko ziemia; Indian Summer; Który las; Jeszcze w drodze; Znów szuka mnie wiatr; Łodzią jest i jest przystanią), w tym dwa wybory, zbiór opowiadań Laboratorium, zbiór esejów Czesław Miłosz. Lekcje. Jej wiersze przetłumaczone zostały na język angielski –Between Dawn and the Wind: Selected Poetry (w wyborze i przekładzie Reginy Grol, wyd. 2. 2006) oraz na język francuski – Le vent, à nouveau me cherche / Znów szuka mnie wiatr (wydanie dwujęzyczne w przekładzie Alice-Catherine Carls, wyd. 2. 2012), Jest autorką monografii dotyczącej obecności dziedzictwa rzymskiego w poezji rosyjskiej okresu srebrnego wieku, opracowała także zbiór esejów poświęconych Józefowi Wittlinowi Between Lvov, New York and Ulysses' Ithaca: Józef Wittlin - Poet, Essayist, Novelist.

 

Jesteśmy przekonani, że twórczość ta bogata i różnorodna wymaga podjęcia szeroko zakrojonej refleksji naukowej, inspiruje do stawiania pytań o wielorakie aspekty tego dorobku literackiego. Chcemy podjąć przede wszystkim refleksję nad obecnością utworów Anny Frajlich we współczesnej literaturze i kulturze, zachęcić do lektury i oryginalnych odczytań Jej tomów poetyckich, prozy i książek eseistycznych z różnych perspektyw, które przynoszą najnowsze prądy literackie i metodologie badań kulturowych. Interesuje nas także biografia Poetki rozpatrywana w kontekście tożsamości, emigracyjności, wyobcowania i prób zakorzenienia. Badawcze poszukiwania uczestników sympozjum, wedle naszego rozeznania, winny obejmować utwory poetyckie Anny Frajlich, prozę, przekłady, eseistykę, naukowe rozprawy i krytykę literacką, jak również wspomnienia oraz korespondencję. Zależy nam na stworzeniu zarówno całościowego, przekrojowego oglądu tej twórczości, jak i studiów szczegółowych. Istotne w sensie poznawczym będzie więc opisanie indywidualnej poetyki, osadzenia w tradycji literackiej, analiza wielości stylów, motywów, tematów, toposów (w tym korespondencji sztuk). Zapraszamy Państwa do wspólnego badania i rozpoznawania ukrytych znaczeń utworów Anny Frajlich, jak również źródeł i kontekstów tej twórczości.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 roku. Deklaracje uczestnictwa w konferencji prosimy składać na karcie zgłoszenia dołączonej do zaproszenia drogą mailową na adres: frajlich.konferencjaUR@onet.pl. do 30 maja 2016 roku. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej do 15 lipca 2016 roku.  Numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie, 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001, z dopiskiem „Frajlich”.

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Obejmuje koszty organizacji sympozjum, zakwaterowanie, wyżywienie, druk materiałów konferencyjnych oraz publikację książkową referatów zakwalifikowanych do druku. Prosimy, aby wygłaszanie referatu nie trwało dłużej niż 20 minut.
 
Organizatorzy konferencji:
prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ) 
dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska (UR)
 
Sekretarz konferencji:                                                      
 
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Stanisław Uliasz (UR)
dr hab. prof. UR Zenon Ożóg (UR)
dr hab. Kazimierz Adamczyk (UJ)
dr hab. Józef Wróbel (UJ)
 
Zaproszenie oraz karta zgłoszeniowa w pilkach do pobrania.

Information

Application deadline for speakers:
30.05.2016 21:30
Added on:
8 February 2016; 12:52 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
24 October 2016; 17:46 (Wojciech Maryjka)

See also

24.08.2017

Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017

Nagroda Literacka GDYNIA dzięki formule równorzędnego wyróżniania poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy szybko stała się ważnym i unikalnym wydarzeniem w polskim środowisku literackim. Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017 odbędą się w dniach 31 sierpnia – 3 września w Muzeum Miasta Gdyni, Klubie Ucho oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. Nagrody zostaną rozdane w sobotę, 2 września, podczas uroczystej gali w Muzeum Emigracji w Gdyni. Tegorocznemu finałowi Nagrody towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, w tym koncert Tymona Tymańskiego „Zatrzymaj wojnę!” oraz warsztaty krytycznoliterackie „GDYNIA pisze”. Na szczególną uwagę zasługuje akcja „Narodowe Czytanie 2017. Czytamy Wesele Wyspiańskiego”, która zostanie przeprowadzona 2 września w wybranych gdyńskich trolejbusach. 

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

10.05.2017

Konferencja poświęcona twórczości Andrzeja Wajdy

Dyrektor Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Kierownik Zakładu Filologii Polskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Polonistów zapraszają wszystkich zainteresowanych na konferencję poświęconą twórczości Andrzeja Wajdy, która odbędzie się 18 maja 2017 roku w auli PWSZ w Tarnowie (C017).

20.12.2015

Inny w podróży / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizatorami wydarzenia są Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Komparatystyki IFA, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.