Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 03.07.2018
Data wydarzenia: 03.12.2018 - 05.12.2018

Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś (język – kultura– media) / V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Dialog z Tradycją”

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków

Wydarzenie organizują Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w piątej już konferencji z cyklu „Dialog z Tradycją”. Tym razem tematem debaty postanowiliśmy uczynić współczesne formy realizacji i odwołań do dziedzictwa antycznego oraz biblijnego. Zgodnie z ideą przyjętą w formule naszego konferencyjnego cyklu pragniemy poddać oba te filary europejskiej kultury takim oglądom i interpretacjom, które pozwoliłyby ujawnić zarówno aktualny status, jak i formy obecności komponentów tradycji antycznej oraz biblijnej we współczesnych dyskursach publicznych.

Wzorem dotychczasowych spotkań w ramach „Dialogu z Tradycją” głównym przedmiotem refleksji czynimy język, nie zamykając się jednakże przed refleksją nad zjawiskami przynależącymi do szeroko pojmowanej kultury.

Zachęcamy zwłaszcza do namysłu nad takimi zagadnieniami, jak:
– odwołania mitologiczne i biblijne we współczesnej leksyce polskiej;
– badania nad frazeologią o proweniencji biblijnej i mitologicznej we współczesnych tekstach kultury;
– współczesne formy odwołań biblijnych i mitologicznych w onomastyce;
– formy odwołań biblijnych i mitologicznych w różnych odmianach stylowych współczesnej polszczyzny;
– współczesne tendencje w praktyce i teorii przekładu tekstów antycznych oraz Biblii;
– inspiracje oraz przetworzenia treści i motywów mitologicznych, biblijnych w obszarze współczesnej komunikacji masowej (przekazy reklamowe, media, publicystyka);
– dziedzictwo antyczne i biblijne jako rezerwuar idei, wątków, motywów, obrazów literackich i kulturowych (copia rerum et verborum);
– gatunki antyczne i biblijne we współczesnej praktyce literackiej – ich dzisiejsza produktywność, nieproduktywność, przetworzenia genologiczne;
– współczesne teorie retoryczne (obszary kontynuacji ujęć greckich i rzymskich; anachroniczne idee retoryki antycznej).

Liczymy na to, że spotkanie i dyskusja badaczy różnych dyscyplin pozwoli lepiej dostrzec, w jakim stopniu dziedzictwo antyczne i biblijne stanowi żywy składnik dzisiejszej kultury oraz jakim procesom przemian obecnie podlega.
Mamy nadzieję, że temat konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 15 września 2018 roku na adres dab.konferencja@gmail.com. W wypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń bądź przedłożenia propozycji znacząco odbiegających od celów i tematyki konferencji organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji zgłoszonych tematów referatów. Informacji o akceptacji zgłoszenia należy spodziewać się po 30 września 2018 r.

Komitet naukowy
prof. dr hab. Wojciech Chlebda,
Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny
prof. dr hab. Renata Przybylska,
Uniwersytet Jagielloński
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna,
Uniwersytet Papieski JPII
prof. dr hab. Bogusław Skowronek,
Uniwersytet Pedagogiczny
prof. dr hab. Stanisław Stabryła,
Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Bogdan Walczak,
Uniwersytet Adama Mickiewicza,
Akademia im. Jana z Paradyża

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Stanisław Koziara
dr Magdalena Puda-Blokesz
dr Magdalena Ryszka-Kurczab
dr Ewa Zmuda

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.