Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 03.12.2018 - 05.12.2018
Added on: 03.07.2018

Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś (język – kultura– media) / V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Dialog z Tradycją”

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Wydarzenie organizują Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w piątej już konferencji z cyklu „Dialog z Tradycją”. Tym razem tematem debaty postanowiliśmy uczynić współczesne formy realizacji i odwołań do dziedzictwa antycznego oraz biblijnego. Zgodnie z ideą przyjętą w formule naszego konferencyjnego cyklu pragniemy poddać oba te filary europejskiej kultury takim oglądom i interpretacjom, które pozwoliłyby ujawnić zarówno aktualny status, jak i formy obecności komponentów tradycji antycznej oraz biblijnej we współczesnych dyskursach publicznych.

Wzorem dotychczasowych spotkań w ramach „Dialogu z Tradycją” głównym przedmiotem refleksji czynimy język, nie zamykając się jednakże przed refleksją nad zjawiskami przynależącymi do szeroko pojmowanej kultury.

Zachęcamy zwłaszcza do namysłu nad takimi zagadnieniami, jak:
– odwołania mitologiczne i biblijne we współczesnej leksyce polskiej;
– badania nad frazeologią o proweniencji biblijnej i mitologicznej we współczesnych tekstach kultury;
– współczesne formy odwołań biblijnych i mitologicznych w onomastyce;
– formy odwołań biblijnych i mitologicznych w różnych odmianach stylowych współczesnej polszczyzny;
– współczesne tendencje w praktyce i teorii przekładu tekstów antycznych oraz Biblii;
– inspiracje oraz przetworzenia treści i motywów mitologicznych, biblijnych w obszarze współczesnej komunikacji masowej (przekazy reklamowe, media, publicystyka);
– dziedzictwo antyczne i biblijne jako rezerwuar idei, wątków, motywów, obrazów literackich i kulturowych (copia rerum et verborum);
– gatunki antyczne i biblijne we współczesnej praktyce literackiej – ich dzisiejsza produktywność, nieproduktywność, przetworzenia genologiczne;
– współczesne teorie retoryczne (obszary kontynuacji ujęć greckich i rzymskich; anachroniczne idee retoryki antycznej).

Liczymy na to, że spotkanie i dyskusja badaczy różnych dyscyplin pozwoli lepiej dostrzec, w jakim stopniu dziedzictwo antyczne i biblijne stanowi żywy składnik dzisiejszej kultury oraz jakim procesom przemian obecnie podlega.
Mamy nadzieję, że temat konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 15 września 2018 roku na adres dab.konferencja@gmail.com. W wypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń bądź przedłożenia propozycji znacząco odbiegających od celów i tematyki konferencji organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji zgłoszonych tematów referatów. Informacji o akceptacji zgłoszenia należy spodziewać się po 30 września 2018 r.

Komitet naukowy
prof. dr hab. Wojciech Chlebda,
Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny
prof. dr hab. Renata Przybylska,
Uniwersytet Jagielloński
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna,
Uniwersytet Papieski JPII
prof. dr hab. Bogusław Skowronek,
Uniwersytet Pedagogiczny
prof. dr hab. Stanisław Stabryła,
Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Bogdan Walczak,
Uniwersytet Adama Mickiewicza,
Akademia im. Jana z Paradyża

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Stanisław Koziara
dr Magdalena Puda-Blokesz
dr Magdalena Ryszka-Kurczab
dr Ewa Zmuda

Information

Application deadline for speakers:
12.10.2018
Application deadline for participants:
12.10.2018
Fee:
450 zł

See also

03.11.2015

Regionalizm literacki wobec historii i pamięci / V konferencja z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich"

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

18.06.2016

Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrea Bańkowski

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ i ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO i METODOLOGII BADAŃ LINGWISTYCZNYCH INSTYTUTU FILOLOGII OBCYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

30.09.2016

Trylogia w tradycji literackiej i historycznej

Przypadająca w tym roku 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza stała się pretekstem do zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Trylogia w tradycji literackiej i historycznej". Organizatorami konferencji są Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie oraz Muzeum Częstochowskie. Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2016 r. w Częstochowie.

06.12.2016

Referat dr. Tomasza Mojsika "Przecinek, tradycja rękopiśmienna, tryb czasownika i kontekst, czyli pożytki z klasycznego warsztatu filologicznego w badaniach nad tekstem" / zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Dr Tomasz Mojsik z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi referat pt. „Przecinek, tradycja rękopiśmienna, tryb czasownika i kontekst, czyli pożytki z klasycznego warsztatu filologicznego w badaniach nad tekstem”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.