Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.12.2016 - 07.12.2016
Added on: 30.03.2016

Dawna i współczesna kultura funeralna / z cyklu „Dialog z Tradycją” IV

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową DAWNA I WSPÓŁCZESNA KULTURA FUNERALNA z cyklu „Dialog z Tradycją” IV która odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2016 roku. 

Przedmiotem refleksji naukowej chcielibyśmy uczynić tym razem szeroko rozumianą dawną i współczesną kulturę funeralną. Zamierzeniem naszym jest, aby refleksją tą objąć zarówno zagadnienia lingwistyczne, literackie, artystyczne oraz religijne, a także wszystkie te aspekty, w których wskazana problematyka znajduje swoje odzwierciedlenie i formy wyrazu. Podejmując tak szeroko zakreślony krąg zagadnień dotyczących kultury funeralnej, pragniemy, aby debata ta stanowiła namysł zarówno nad utrwalonymi w przeszłości i tradycji, jak i nowszymi i aktualnymi świadectwami przeżywania i konceptualizowania doświadczeń egzystencjalnych skupionych wokół tej sfery kultury. Wyrażamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie z zainteresowaniem.

1. Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2016 r. w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: up.dialog@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: DIALOG Z TRADYCJĄ IV. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy elektronicznie.

3. Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, publikację wygłoszonych referatów, a także koszty cateringu, obiadów i uroczystej kolacji.

4. Płatności należy dokonać przelewem do 15 maja 2016 r. Numer konta bankowego podamy uczestnikom wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia

 

Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz

dr Karolina Grodziska

prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski

prof. dr hab. Halina Kurek

ks. prof. dr hab. Józef Makselon

prof. dr hab. Bożena Popiołek

prof. UWr. dr hab. Włodzimierz Wysoczański

dr Iwona Steczko

dr Renata Dźwigoł

dr Magdalena Puda-Blokesz

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.