Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.05.2016 - 10.05.2016
Added on: 30.03.2016

W kręgu dawnej polszczyzny II

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny II, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co dwa lata.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką naszej konferencji zorganizowanej w grudniu 2014 r., naukowej refleksji chcemy poddać zagadnienia z takich obszarów badawczych, jak:

- słownictwo i frazeologia w historii języka;

- analiza lingwistyczna zabytków językowych (do 1939 roku);

- onomastyka w historii języka;

- odmiany stylowe polszczyzny w ujęciu diachronicznym;

- język religijny w dawnych tekstach kultury (do 1939 roku);

-  obyczajowość Polaków w przeszłości.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia (do pobrania w zakładce O konferencji) należy przesłać do 15 marca 2016 r. drogą elektroniczną na adres: wkregudawnejpolszczyzny@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

dr Ewa Horyń, dr Ewa Zmuda

Instytut Filologii Polskiej,

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk

Prof. dr hab. Józefa Kobylińska

Prof. dr hab. Stanisław Koziara

Prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Maciej Mączyński

Dr Ewa Horyń

Dr Ewa Zmuda

Information

Added on:
30 March 2016; 19:52 (Janusz Waligóra)
Edited on:
30 March 2016; 19:53 (Janusz Waligóra)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.