Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 09.05.2016 - 10.05.2016
Дата размещения: 30.03.2016

W kręgu dawnej polszczyzny II

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny II, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co dwa lata.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką naszej konferencji zorganizowanej w grudniu 2014 r., naukowej refleksji chcemy poddać zagadnienia z takich obszarów badawczych, jak:

- słownictwo i frazeologia w historii języka;

- analiza lingwistyczna zabytków językowych (do 1939 roku);

- onomastyka w historii języka;

- odmiany stylowe polszczyzny w ujęciu diachronicznym;

- język religijny w dawnych tekstach kultury (do 1939 roku);

-  obyczajowość Polaków w przeszłości.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia (do pobrania w zakładce O konferencji) należy przesłać do 15 marca 2016 r. drogą elektroniczną na adres: wkregudawnejpolszczyzny@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

dr Ewa Horyń, dr Ewa Zmuda

Instytut Filologii Polskiej,

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk

Prof. dr hab. Józefa Kobylińska

Prof. dr hab. Stanisław Koziara

Prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Maciej Mączyński

Dr Ewa Horyń

Dr Ewa Zmuda

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах