Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.04.2017 g.09:00 - 05.04.2017 g.15:00
Added on: 16.03.2017

Dni Otwarte Polonistów

Type of the event:
Open days
City or town:
Katowice

Zapraszamy na Dni Otwarte Polonistów, które odbędą się 5.04.2017 na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Zapisy na organizowane wydarzenia przyjmujemy pod numerem telefonu 660 178 014 w godzinach 9:00-15:00 do 24.03.2017.

PROGRAM:

1. wykłady (09:00 - 10:00)

 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek: Kwadrat afrykański
 • prof. dr hab. Jacek Warchala: Etyka słowa

2. laboratoria (10:15 - 11:15)

 • dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny: Szafa Olgi Tokarczuk, warsztaty interpretacyjne
 • prof. dr hab. Małgorzata Kita: Wywiad z... wywiadem. Jak przeprowadzić wywiad medialny?
 • dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe: Językoznawca w ogrodzie. O naukowej uprawie i pielęgnacji słowa
 • dr Ewa Biłas-Pleszak: Zostań mistrzem pierwszego (i nie tylko) wrażenia! Autoprezentacja – instrukcja obsługi
 • dr Ewa Ficek: Po co komu dziś... wiedza o języku? Czyli o tym, jak mówić/pisać sprawnie i poprawnie
 • dr Ewelina Tyc: Autopromocyjny zawrót głowy, czyli rzecz o autotematyzmie w telewizji
 • dr Marcin Maciołek: Z tajemnic „Psałterza floriańskiego”, czyli o sposobie tworzenia i magii średniowiecznych manuskryptów
 • dr Emilia Kałuzińska: BEZ HEJTÓW! O języku w internecie

3. laboratoria (11.30 - 13:00)

 • prof. dr hab. Aleksander Nawarecki: Metodologia badań literackich
 • dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer: Zobowiązania długoterminowe, czyli o zapachu książek i zatartych znaczeniach
 • dr hab. Katarzyna Wyrwas: Kampić się na sajdzie. Zapożyczenia w najnowszej polszczyźnie
 • dr hab. Danuta Krzyżyk: Czaj kolo bazę, kumaj... Przemiany we współczesnej polszczyźnie
 • dr Karolina Lisczyk-Kubina: Czy metafory są tylko dla artystów? Kilka słów o metaforach językowych w naszym życiu
 • prof. dr hab. Jan Malicki: Instytucje kultury
 • dr hab. Beata Mytych-Forajter: Pokrzywa. Ekokrytyka
 • prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska: Warsztaty kreatywnego pisania

4. Uniwersjada Polonistyczna (13:30)

5. Rozstrzygnięcie konkursu  "Punkt krytyczny"

Information

Application deadline for participants:
24.03.2017 22:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.