Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.03.2023 - 30.03.2023
Added on: 25.03.2023

Piotr Chmielowski. Dziewiętnastowieczność bez granic

Type of the event:
Conference

Pracownia Literatury II Połowy XIX Wieku IBL PAN oraz Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Insytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 29–30 marca 2023 roku w trybie online.

Link do obrad w Google Meet: https://meet.google.com/vbj-ttnu-wwc

PROGRAM KONFERENCJI

ŚRODA
29 MARCA 2023 R.

Otwarcie konferencji – godzina 10.00

prof. dr hab. Witold Sadowski, Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN, Dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Panel pierwszy: 10.20 - 11.20

Przewodniczenie: Organizatorki konferencji
prof. dr hab. Grażyna Borkowska, IBL PAN: Chmielowski, czyli wszystko
prof. dr hab. Ewa Paczoska, UW: Chmielowski „spółczujący”
prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, UP Kraków: Na i po pogrzebie Chmielowskiego

Dyskusja: 11.20–11.50

Przerwa: 11.50–12.00

Panel drugi: 12.00–13.20

Przewodniczenie: prof. dr hab. Aneta Mazur
dr hab. Marek Pąkciński, prof. IBL PAN: Chmielowski wobec koncepcji nieświadomych źródeł twórczości
dr Damian Makuch, UW: Filozofia (nie)woli. Wokół doktoratu Piotra Chmielowskiego
dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM: Historiozofia Kraszewskiego w ujęciu Piotra Chmielowskiego
dr hab. Anna Nosek, prof. UwB: Wzorcowa biblioteczka dla młodego czytelnika według Piotra Chmielowskiego

Dyskusja: 13.20–13.50

Przerwa: 13.50–15.00

Panel trzeci: 15.00–16.20
Przewodniczenie: prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM: Wobec ewolucjonistycznej (biologistycznej) koncepcji historii literatury i języka. Kilka uwag o metateoretycznych oglądach Piotra Chmielowskiego na status dyskursu literaturoznawczego
dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW: „Pomimo ułatwień, praca jest jeszcze trudna [...]”. Piotr Chmielowski o możliwościach i ograniczeniach historii literatury
dr Marta M. Kacprzak, BUW: Kanon piśmiennictwa staropolskiego według Piotra Chmielowskiego
dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UP Kraków: Chmielowski w odczytaniach Tarnowskiego

Dyskusja: 16.20–16.50

Przerwa: 16.50–17.00

Panel czwarty: 17.00–18.00
Przewodniczenie: prof. dr hab. Ewa Paczoska
dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW: Bezużyteczni geniusze? Piotr Chmielowski o romantykach w rozprawie „Poezja w wychowaniu”
dr hab. Karol Samsel, UW: Słowacki Piotra Chmielowskiego
dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS: „Upatentowany gazeciarski krytyk”. Piotr Chmielowski i Antoni Edward Odyniec
dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW: „Pomimo ułatwień, praca jest jeszcze trudna [...]”. Piotr Chmielowski o możliwościach i ograniczeniach historii literatury

Dyskusja: 18.00–18.30

CZWARTEK
30 MARCA 2023 R.


Panel pierwszy: 10.00 - 11.00

Przewodniczenie: prof. dr hab. Grażyna Borkowska
prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz, UW: Kraszewski Chmielowskiego
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, UW: Chmielowski o Henryku Sienkiewiczu
prof. dr hab. Maria Olszewska, UW: Piotr Chmielowski czyta Stefana Żeromskiego
Dyskusja: 11.00–11.30

Przerwa: 11.30–11.40

Panel drugi: 11.40 - 13.00
Przewodniczenie: dr hab. Marek Pąkciński, prof. IBL PAN
prof. dr hab. Aneta Mazur, UO: „Profesjonalista” Piotr Chmielowski i „dyletant” Kazimierz Kaszewski – spotkania
dr hab. Magdalena Rudkowska, prof. IBL PAN: Piotr Chmielowski w portretach podwójnych
dr hab. Filip Mazurkiewicz, prof. UŚ: Chmielowski w świetle Kaczkowskiego (i nie na odwrót)
dr Magdalena Krzyżanowska, UW: Piotr Chmielowski oczami Henryka Gallego

Dyskusja: 13.00–13.30

Przerwa: 13.30–14.00

Panel trzeci: 14.00 - 15.20

Przewodniczenie: prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz

dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW: Piotr Chmielowski jako edytor i wydawca
dr hab. Zofia Dambek-Giallelis, UAM: Piotr Chmielowski jako wydawca pisarzy XIX w.
dr Iwona Przybysz, UW: Po co i jak tłumaczyć (nie tylko literaturę)? Piotr Chmielowski jako recenzent przekładów
dr hab. Dawid Maria Osiński, UW: Nieostrość definicji. Słownik Piotra Chmielowskiego

Dyskusja i podsumowanie konferencji: 15.20–16.50

Information

Added on:
25 March 2023; 16:57 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
25 March 2023; 16:57 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.