Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.10.2022 g.09:00 - 28.10.2022
Added on: 23.02.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej, która odbywać się będzie w Bieczu  27 i 28 października roku 2022.

Jej głównym i jedynym bohaterem będzie Wacław Potocki, a konferencja odbywa się w roku, w którym obchodzimy 400. rocznicę urodzin Mistrza z Łużnej.

Zapraszamy do nadsyłania konspektów Państwa referatów, które docelowo nie powinny trwać dłużej niż 20 minut.

Temat wystąpienia winien dotyczyć twórczości, biografii, zagadnień edytorskich – wszelkich problemów i zagadnień powiązanych z postacią i twórczością Wacława Potockiego.

Oczywistym efektem materialnym konferencji będzie publikacja jubileuszowa, która ukaże się w wydawnictwie naukowym UKSW.

Konspekty prosimy wysyłać do dr Magdaleny Partyki, sekretarza konferencji, na adres: konferencjawbieczu@gmail.com.

Termin nadsyłania konspektów upływa 19 kwietnia 2022 roku. Organizatorzy zapewniają sobie prawo wyboru referatów.

Wysokość opłaty konferencyjnej:  500 zł.

W imieniu WNH UKSW i współorganizatorów

prof. dr hab. Krzysztof Koehler, UKSW


Współorganizatorzy konferencji:

prof. dr hab. Dariusz Chemperek, UMCS

prof. dr hab. Janusz Gruchała, UJ

prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle, KUL

prof. dr hab. Joanna Krauze-Karpińska, IBL PAN

prof. dr hab. Roman Krzywy, UW

prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz, UP Kraków

prof.  dr hab. Jakub Niedźwiedź, UJ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

Address:
Biblioteka w Bieczu
Application deadline for speakers:
19.04.2022
Fee:
500 zł
Added on:
23 February 2022; 18:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 October 2022; 13:20 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.