Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.04.2016 g.10:00 - 16.04.2016 g.15:00
Added on: 14.04.2016

Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń / V Konferencja Interdyscyplinarna

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Miejsce konferencji: UKSW, Campus Dewajtis, Warszawa, ul. Dewajtis 5

Plan V Konferencji Interdyscyplinarnej 2016 UKSW

14 kwietnia 2016 (czwartek)

Aula Muzyczna (sala 116) (Nowy Budynek, poziom: -2)

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Sesja przedpołudniowa 10.00-13.00

Sztuka

 • Dr hab. Małgorzata Komorowska: Operowy amortalizm czyli Čapka i Janačka „Sprawa Makropulos” [biogram i abstrakt].
 • Dr Gabriela Kurylewicz: Czas w muzyce.
 • Dr Katarzyna Szymańska-Stułka: Idea przestrzeni muzycznej – ujęcie ogólne, analiza, interpretacja [biogram i abstrakt].
 •  Dr Magdalena Szczypiorska-Mutor: „Spróbujmy udać, że znaleźliśmy sposób przedostania się tam, Kiciu”. Obraz w obrazie, czyli o czasoprzestrzeni fotograficznych mikro-narracji Roberta Doisneau [biogram i abstrakt].
 •  Dr Marcin Maron: Obraz filmowy jako medium odzyskiwania czasu przeszłego. „Lalka” i „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha J. Hasa w kontekście koncepcji alegorii i obrazów dialektycznych Waltera Benjamina [biogram i abstrakt].

Dyskusja

Przerwa 13.00-14.00

Sesja popołudniowa 14.00-15.30

 •  Dr hab. Rafał Syska, Teoria neomodernizmu w kinie światowym w kontekście pojęcia „obrazu-czasu” Gillesa Deleuze’a [biogram i abstrakt].

WARSZTATY RAFAŁA SYSKI

Dyskusja

Przerwa 15.30-16.00 

16.00–18.00 WĘDRÓWKA Z SCHUBERTEM PRZEZ ZIMY PRZESTRZEŃ I ZIMY CZAS – rozmowy o muzyce i przy muzyce Winterreise Franza Schuberta – z udziałem artystów Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik [biogram](fortepian) i Jasina Rammala-Rykały [biogram]
(bas, student UMFC); mały koncert, prowadzenie: Małgorzata Komorowska.

Rozmowa o czasie, przestrzeni i sztuce (wątki z całego dnia)

______________________________________________________________

15 kwietnia 2016 (piątek)

Aula Muzyczna (sala 116) (Nowy Budynek, poziom: -2)
 

 Sesja przedpołudniowa 10.00-13.30

Teologia i biblistyka

 •  Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Biblijna koncepcja czasu i historii [biogram i abstrakt].
 • Jan Zieliński: Papież Sylwester II – Abraham Bzowski – Twardowski. Czas biografii i czas legendy [biogram i abstrakt].

Fizyka

 • Prof. dr hab.Michał Tempczyk: Czas w Ogólnej Teorii Względności [biogram].
 •  Prof. dr hab. Marek Szydłowski [biogram], ks. dr hab.  Paweł Tambor [biogram]: Wyjątkowość Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina i jego stylu myślowego.
 • Dr hab. Kazimierz Napiórkowski: Kierunek czasu a struktura doświadczenia fizycznego [biogram i abstrakt].
 • Prof. dr hab. Wiesław Macek: Uwagi o rozumieniu czasu i przestrzeni w fizyce i filozofii [biogram i abstrakt].

Matematyka, informatyka

Dyskusja

Przerwa 13.30-14.30

14.30  IMPREZA TOWARZYSZĄCA: RECITAL PIOSENKI RETRO

 •  Maciej Klociński [biogram] (śpiew), Michał Burzyński (fortepian): Piosenka retro – powrót do przeszłości [mini-recital ze słowem wiążącym].

Sesja popołudniowa 15.30–18.00

Tekstologia

 • Prof. dr hab.  Teresa Dobrzyńska: Czas z ludzkiej perspektywy – jego obrazy językowe w poezji [biogram i abstrakt].

Filozofia

 • Dr hab. Marcin Poręba: Po co filozofowi pojęcie przestrzeni? [biogram]
 • Dr Jarosław Janowski: Filozoficzne pytania o czas [biogram i abstrakt].
 • Mgr Adam Rosłan: Rozumienie kategorii miejsca i przestrzeni u Tomasza z Akwinu w kontekście jego teologii eucharystii [biogram i abstrakt]*.
 • Prof. dr hab.Małgorzata Kowalska: Czas fenomenologiczny jako czas źródłowy. Między Bergsonem i Levinasem [biogram i abstrakt].

Panel dyskusyjny z udziałem referentów i słuchaczy

__________________________________________________________

17 kwietnia 2016 (sobota)

Sala 223 (Łącznik, poziom: -1)

 Sesja 10.00-15.00

Duchowość i literatura­

 • Prof. dr hab.  Zofia Zarębianka:  Wymiary przestrzeni w poezji Karola Wojtyły [biogram i abstrakt].
 • Dr hab. Magdalena Saganiak: Osobliwości czasoprzestrzenne doświadczenia wewnętrznego – świadectwa literackie i muzyczne [biogram i abstrakt].

Lingwistyka

Dyskusja

Przerwa

Historia i teoria literatury

 • Dr Magdalena Woźniewska-Działak: Karty księgi czasów. O wierszu „Jeszcze słowo” Cypriana Norwida.
 • Mgr Jakub Jurkowski: Przestrzeń mitu i przestrzeń literatury w „Podróżach do piekieł” Bolesława Micińskiego.
 • Mgr Łukasz Kucharczyk: Koncepcja czasu w dziele literackim według „Filozofii przypadku” Stanisława Lema [biogram i abstrakt].
 • Dr Dominik Sulej: Fenomenologia przestrzeni tekstu.

Dyskusja 

* Referat mgra Adama Rosłana pt. Rozumienie kategorii miejsca i przestrzeni u  Tomasza z Akwinu w kontekście jego teologii eucharystii  jest przeniesiony z piątkowego popołudnia na sobotę rano – po referacie prof. Zofii Zarębianki.

____________________________________________________________

Serdecznie zapraszają organizatorzy: Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Mateusz Werner, Łukasz Kucharczyk – sekretarz konferencji, Marzena Mroczek – moderacja strony www.interdyscyplinaria.pl

Rada Programowa: dr hab. Janina Buczkowska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), prof. dr hab. Bogusław Dopart (WP UJ), dr Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bernie), dr hab. Jacek Kopciński (WNH UKSW), dr hab. Marek Kowalski (WMP UKSW), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), prof. dr hab. Anna Lemańska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP UKSW), dr hab. Marcin Poręba (IF UW), dr hab. Magdalena Saganiak (WNH UKSW), dr Dominik Sulej (WNH UKSW); prof. dr hab. Marek Szydłowski (UJ), ks. dr Paweł Tambor (UJK, Kielce), dr hab. Marian Turzański (WMP UKSW); dr Mateusz Werner (WNH UKSW), prof. dr hab. Zofia Zarębianka (WP UJ). 

Information

Related to the event


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.