Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 14.04.2016 g.10:00 - 16.04.2016 g.15:00
Дата размещения: 14.04.2016

Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń / V Konferencja Interdyscyplinarna

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa

Miejsce konferencji: UKSW, Campus Dewajtis, Warszawa, ul. Dewajtis 5

Plan V Konferencji Interdyscyplinarnej 2016 UKSW

14 kwietnia 2016 (czwartek)

Aula Muzyczna (sala 116) (Nowy Budynek, poziom: -2)

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Sesja przedpołudniowa 10.00-13.00

Sztuka

 • Dr hab. Małgorzata Komorowska: Operowy amortalizm czyli Čapka i Janačka „Sprawa Makropulos” [biogram i abstrakt].
 • Dr Gabriela Kurylewicz: Czas w muzyce.
 • Dr Katarzyna Szymańska-Stułka: Idea przestrzeni muzycznej – ujęcie ogólne, analiza, interpretacja [biogram i abstrakt].
 •  Dr Magdalena Szczypiorska-Mutor: „Spróbujmy udać, że znaleźliśmy sposób przedostania się tam, Kiciu”. Obraz w obrazie, czyli o czasoprzestrzeni fotograficznych mikro-narracji Roberta Doisneau [biogram i abstrakt].
 •  Dr Marcin Maron: Obraz filmowy jako medium odzyskiwania czasu przeszłego. „Lalka” i „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha J. Hasa w kontekście koncepcji alegorii i obrazów dialektycznych Waltera Benjamina [biogram i abstrakt].

Dyskusja

Przerwa 13.00-14.00

Sesja popołudniowa 14.00-15.30

 •  Dr hab. Rafał Syska, Teoria neomodernizmu w kinie światowym w kontekście pojęcia „obrazu-czasu” Gillesa Deleuze’a [biogram i abstrakt].

WARSZTATY RAFAŁA SYSKI

Dyskusja

Przerwa 15.30-16.00 

16.00–18.00 WĘDRÓWKA Z SCHUBERTEM PRZEZ ZIMY PRZESTRZEŃ I ZIMY CZAS – rozmowy o muzyce i przy muzyce Winterreise Franza Schuberta – z udziałem artystów Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik [biogram](fortepian) i Jasina Rammala-Rykały [biogram]
(bas, student UMFC); mały koncert, prowadzenie: Małgorzata Komorowska.

Rozmowa o czasie, przestrzeni i sztuce (wątki z całego dnia)

______________________________________________________________

15 kwietnia 2016 (piątek)

Aula Muzyczna (sala 116) (Nowy Budynek, poziom: -2)
 

 Sesja przedpołudniowa 10.00-13.30

Teologia i biblistyka

 •  Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Biblijna koncepcja czasu i historii [biogram i abstrakt].
 • Jan Zieliński: Papież Sylwester II – Abraham Bzowski – Twardowski. Czas biografii i czas legendy [biogram i abstrakt].

Fizyka

 • Prof. dr hab.Michał Tempczyk: Czas w Ogólnej Teorii Względności [biogram].
 •  Prof. dr hab. Marek Szydłowski [biogram], ks. dr hab.  Paweł Tambor [biogram]: Wyjątkowość Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina i jego stylu myślowego.
 • Dr hab. Kazimierz Napiórkowski: Kierunek czasu a struktura doświadczenia fizycznego [biogram i abstrakt].
 • Prof. dr hab. Wiesław Macek: Uwagi o rozumieniu czasu i przestrzeni w fizyce i filozofii [biogram i abstrakt].

Matematyka, informatyka

Dyskusja

Przerwa 13.30-14.30

14.30  IMPREZA TOWARZYSZĄCA: RECITAL PIOSENKI RETRO

 •  Maciej Klociński [biogram] (śpiew), Michał Burzyński (fortepian): Piosenka retro – powrót do przeszłości [mini-recital ze słowem wiążącym].

Sesja popołudniowa 15.30–18.00

Tekstologia

 • Prof. dr hab.  Teresa Dobrzyńska: Czas z ludzkiej perspektywy – jego obrazy językowe w poezji [biogram i abstrakt].

Filozofia

 • Dr hab. Marcin Poręba: Po co filozofowi pojęcie przestrzeni? [biogram]
 • Dr Jarosław Janowski: Filozoficzne pytania o czas [biogram i abstrakt].
 • Mgr Adam Rosłan: Rozumienie kategorii miejsca i przestrzeni u Tomasza z Akwinu w kontekście jego teologii eucharystii [biogram i abstrakt]*.
 • Prof. dr hab.Małgorzata Kowalska: Czas fenomenologiczny jako czas źródłowy. Między Bergsonem i Levinasem [biogram i abstrakt].

Panel dyskusyjny z udziałem referentów i słuchaczy

__________________________________________________________

17 kwietnia 2016 (sobota)

Sala 223 (Łącznik, poziom: -1)

 Sesja 10.00-15.00

Duchowość i literatura­

 • Prof. dr hab.  Zofia Zarębianka:  Wymiary przestrzeni w poezji Karola Wojtyły [biogram i abstrakt].
 • Dr hab. Magdalena Saganiak: Osobliwości czasoprzestrzenne doświadczenia wewnętrznego – świadectwa literackie i muzyczne [biogram i abstrakt].

Lingwistyka

Dyskusja

Przerwa

Historia i teoria literatury

 • Dr Magdalena Woźniewska-Działak: Karty księgi czasów. O wierszu „Jeszcze słowo” Cypriana Norwida.
 • Mgr Jakub Jurkowski: Przestrzeń mitu i przestrzeń literatury w „Podróżach do piekieł” Bolesława Micińskiego.
 • Mgr Łukasz Kucharczyk: Koncepcja czasu w dziele literackim według „Filozofii przypadku” Stanisława Lema [biogram i abstrakt].
 • Dr Dominik Sulej: Fenomenologia przestrzeni tekstu.

Dyskusja 

* Referat mgra Adama Rosłana pt. Rozumienie kategorii miejsca i przestrzeni u  Tomasza z Akwinu w kontekście jego teologii eucharystii  jest przeniesiony z piątkowego popołudnia na sobotę rano – po referacie prof. Zofii Zarębianki.

____________________________________________________________

Serdecznie zapraszają organizatorzy: Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Mateusz Werner, Łukasz Kucharczyk – sekretarz konferencji, Marzena Mroczek – moderacja strony www.interdyscyplinaria.pl

Rada Programowa: dr hab. Janina Buczkowska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), prof. dr hab. Bogusław Dopart (WP UJ), dr Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bernie), dr hab. Jacek Kopciński (WNH UKSW), dr hab. Marek Kowalski (WMP UKSW), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), prof. dr hab. Anna Lemańska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP UKSW), dr hab. Marcin Poręba (IF UW), dr hab. Magdalena Saganiak (WNH UKSW), dr Dominik Sulej (WNH UKSW); prof. dr hab. Marek Szydłowski (UJ), ks. dr Paweł Tambor (UJK, Kielce), dr hab. Marian Turzański (WMP UKSW); dr Mateusz Werner (WNH UKSW), prof. dr hab. Zofia Zarębianka (WP UJ). 

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
14 апреля 2016; 15:49 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
20 апреля 2016; 10:03 (Sylwia Pikula)

Начало событияСвязанное с событием


Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах