Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 31.03.2023 g.10:00 - 01.04.2023 g.17:30
Added on: 25.03.2023

Wokół Oficyny

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors, Translators

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie
zapraszają na konferencję naukową.

Tematem obrad będzie twórczość pisarzy, grafików i tłumaczy współpracujących z Oficyną Poetów i Malarzy. Jest to grono bardzo liczne, jeśli zważyć, że londyńscy wydawcy publikowali nie tylko książki (niemal 800 w latach 1950-2007), lecz także kwartalnik „Oficyna Poetów”, w którym umieszczali swe utwory autorzy emigracyjni i krajowi (57 numerów w latach 1966-1980).

Głównym celem konferencji jest oddanie sprawiedliwości dokonaniom londyńskiego wydawnictwa, zasłużonego dla podtrzymywania polskości przez ponad pół wieku. Chcemy także uczcić dziesięciolecie działalności Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy, utworzonego przy Katedrze Edytorstwa UJ w 2013 roku, po przewiezieniu dokumentacji z Londynu do Krakowa.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Polonistyki UJ w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2023 roku w trybie stacjonarnym.

 

PROGRAM KONFERENCJI WOKÓŁ OFICYNY

Piątek 31 marca

10.00 Otwarcie konferencji

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ, dr hab. Jarosław Fazan prof. UJ

          Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Regina Wasiak-Taylor

          Kierownik Archiwum OPiM, prof. dr hab. Janusz Gruchała
 

10.30    red. Regina Wasiak Taylor (ZPPnO), „Przedłużyliście mi życie”. Krystyna Bednarczyk prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

10.50    dr hab. Jan Wolski prof. URz, Prymat sztuki nad polityką. Literacko-artystyczny kwartalnik „Oficyna Poetów”

11.10    mgr Katarzyna Bzowska-Budd (ZPPnO), Jedna czy dwie literatury? Oficyna Poetów i Malarzy a Polska Fundacja Kulturalna, wydawca „Dziennika” i „Tygodnia”
 

11.30    przerwa kawowa
 

11.50    dr Justyna Gorzkowicz (PUNO), Stanisław Vincenz i Oficyna Bednarczyków. Dzieje jednego opowiadania

12.10    prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ), „W zastępstwie Norwida” - Jerzy Pietrkiewicz w Oficynie Poetów i Malarzy

12.30    prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (UŁ), Pisarze krajowi w kręgu Oficyny Poetów i Malarzy

12.50    dyskusja
 

13.30    przerwa obiadowa
 

14.40    prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ), Badanie Oficyny. Doświadczenia dziesięciu lat Archiwum OPiM w Krakowie

15.00    mgr Joanna Pędzich-Opioła, Adam Podgórecki zaprzyjaźniony autor OPiM

15.20    dr hab. Tomasz Chomiszczak prof. UP, „Port szczęścia literackiego”. Marian Pankowski w oficynie Bednarczyków

15.40    dr Marcin Lutomierski (UMK), Publikacje dla młodego odbiorcy wydrukowane przez Oficynę Poetów i Malarzy

16.00    dr Joanna Budzik (UJ), Twórczość poetów grupy „Kontynenty” w perspektywie interartystycznej

16.20    dr Krystyna Gielarek-Gorczyca (URz), Tylko ja – liryczny portret Krystyny Bednarczykowej na podstawie tomu „Niedocałowane szczęście

16.40    Dyskusja

18.00    prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ), Wyobrażenia domu w poezji Czesława Bednarczyka

             Wieczór poetycki poświęcony twórczości Krystyny i Czesława Bednarczyków

19.45    Kolacja

 

Sobota 1 kwietnia 2023 r.

9.00  dr Bogumiła Żongołłowicz (Melbourne, Australia), „Upojna woń żywicy”. O Ludwiku Tabaczyńskim i jego poezji

9.20  dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL), Poeta na emigracji – o obecności Stanisława Wygodzkiego w Oficynie Poetów i Malarzy

9.40  dr hab. Mirosław Supruniuk (UMK), Malarze Oficyny Poetów i Malarzy

10.00    dr Joanna Hałaczkiewicz (UJ), Bednarczykowie i Stanisław Gliwa – o wspólnych początkach dwóch Oficyn

10.20    przerwa kawowa

10.40    prof. dr hab. Jolanta Pasterska (URz), Herbatki w Oficynie „pod mostem”. Krystyna i Czesław Bednarczykowie w listach i wspomnieniach Floriana Śmiei

11.00    prof. dr hab. Janusz Pasterski (URz), Poezja, poeci i książki w wierszach Czesława Bednarczyka

11.20    prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ), Przyjazna Oficyna. Publikacje Adama Czerniawskiego

11.40    dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska prof. UŚ, Twórczość Bogdana Czaykowskiego w kręgu Oficyny Poetów i Malarzy

12.00    mgr Natalia Koza, Arthur R. Lazzam, walijski autor w Oficynie

12.20    dyskusja
 

13.20    przerwa obiadowa
 

14.20    dr hab. Rafał Moczkodan prof. UMK, Bibliografia „Wiadomości” a bibliografia „Oficyny Poetów”. Szanse i wyzwania badawcze

14.40    Aleksandra Sołtysik (UJ), Janin zapomniany. Znaczenie archiwum dla badań nad polskim pisarstwem emigracyjnym

15.00    mgr Justyna Wysocka, Maria i Józef Czapscy w Oficynie Poetów i Malarzy

15.20    przerwa kawowa

15.40    Lidia Nowak (UJ), Norwidiana w Oficynie Poetów i Malarzy, czyli o edytorskim archiwum Kazimierza Sowińskiego

16.00    mgr Katarzyna Kozioł, Wacław Iwaniuk współpracownikiem Oficyny

16.20    mgr Joanna Piechura (UW), „Mam prośbę: napisz mi wszystko”. O korespondencji Czesława Bednarczyka i Jana Brzękowskiego

16.40    dyskusja

17.30    Zakończenie konferencji (Regina Wasiak-Taylor, Janusz Gruchała)

Information

Address:
Kraków, ul. Gołębia 16 sala 42 (parter)
Added on:
25 March 2023; 03:45 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
25 March 2023; 03:51 (Justyna Gorzkowicz)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.