Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.04.2023
Added on: 18.03.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Polonistyki i Przekładu / Katedra Literatury Ukraińskiej / Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Pogranicza Literackiego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej, która odbędzie się 20 kwietnia br. w trybie zdalnym.

z materiałów organizatora

Teksty wystąpień (w języku polskim i ukraińskim) zostaną opublikowane w czasopiśmie z listy ministerialnej lub recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Zgłoszenia tematów prosimy nadsyłać do dnia 3 kwietnia 2023 r. na adresy:

svitlanasuhareva@gmail.com [dr hab. prof. Switłana Suchariewa]

beda@onet.com.pl  [prof. dr hab. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska]


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska, prof. dr hab., kierownik Katedry Współczesności i Tradycji Literackiej, Uniwersytet w Białymstoku - Przewodnicząca

Switłana Suchariewa, prof. dr hab., profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

Lilia Ławrynowicz, dr nauk filologicznych, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, koordynator Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Pogranicza Literackiego, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

Elżbieta A. Jurkowska, dr nauk humanistycznych, Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej, Uniwersytet w Białymstoku

Larysa Semeniuk, dr nauk filologicznych, sekretarz naukowy Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki


ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:

 1. Postacie świętych w ukraińskim i polskim piśmiennictwie barokowym.
 2. Motywy biblijne i ich projekcja na ukraiński i polski barok literacki.
 3. Rozwój piśmiennictwa religijnego w ukraińskim i polskim okresie barokowym: aspekty narodowy i komparatystyczny.
 4. Wpływ duchowieństwa na kształtowanie ukraińskiej i polskiej literatury barokowej.
 5. Sakralia jako wyznacznik tekstu barokowego: aspekty językowy i retoryczny.
 6. Duchowość piśmiennictwa barokowego w kontekście europejskiego procesu literackiego.
 7. Konceptologia tekstu barokowego: tradycje i nowatorstwo.
 8. Naukowa recepcja piśmiennictwa barokowego w humanistyce Europy i świata: powrót do źródeł duchowości.
 9. Językowy obraz świata tekstu barokowego.
 10.  Postawy duchowe ukraińskich i polskich twórców literatury barokowej.
 11. Kontynuacje i nawiązania do duchowości okresu baroku w ukraińskiej i polskiej literaturze epok późniejszych.

Information

Application deadline for speakers:
03.04.2023
Added on:
18 March 2023; 20:52 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 March 2023; 20:52 (Mariola Wilczak)

See also

27.09.2021

IІ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny "STAN I PERSPEKTYWY DYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH ŚREDNICH I WYŻSZYCH"oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

Do udziału w panelu oraz w kursie zapraszają Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, Katedra Polonistyki i Przekładu, Edukacyjno-Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej przy wsparciu Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy і "Biuletynu Polonistycznego".

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

16.01.2022

Wołyń, Podlasie i „inne” przestrzenie. Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdyscyplinarne

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Polska), Wydział Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) mają zaszczyt zaprosić na polsko-ukraińską Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE. Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdyscyplinarne. Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku w Białymstoku i Łucku w systemie hybrydowym (uczestnicy z Białegostoku i Łucka wystąpią stacjonarnie w swoich ośrodkach, pozostali referenci połączą się online).

07.02.2023

Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo

Wołyński Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej "Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo". Konferencja odbędzie się 17-18 marca 2023 r. w Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.