Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.05.2022
Added on: 16.01.2022

Wołyń, Podlasie i „inne” przestrzenie. Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdyscyplinarne

Type of the event:
Conference

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Polska), Wydział Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) mają zaszczyt zaprosić na polsko-ukraińską Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE. Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdyscyplinarne.

Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku w Białymstoku i Łucku w systemie hybrydowym (uczestnicy z Białegostoku i Łucka wystąpią stacjonarnie w swoich ośrodkach, pozostali referenci połączą się online).

Zagadnienia badawcze Konferencji:

– Obraz literacki stolicy i prowincji na skrzyżowaniu kultur.

– Wołyń, Podlasie, Polesie w literaturach polskiej i ukraińskiej.

– Etnoimagologiczne modele Polaka i Ukraińca w literaturach ukraińskiej i polskiej.

– Heterotopie jako «inne przestrzenie» i ich wyraz w literaturze.

– Lingwistyczny wymiar centrum i peryferii w literaturach polskiej i ukraińskiej.

– Teatr, malarstwo, sztuki plastyczne: ich obraz prowincji i centrum.

– Literatura ukraińska w Polsce, literatura polska na Ukrainie: perspektywa Wołynia i Podlasia.

– Historia oglądana z wołyńskiej i podlaskiej prowincji: literackie zapisy.

– Obraz centrum i peryferii w polskich i ukraińskich mediach.

***

Języki Konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Czas wystąpień: 20 minut.

Miejsca obrad stacjonarnych w Polsce: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; na Ukrainie: Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łucku.

***

Organizatorzy nie przewidują wpisowego. Prelegentom, którzy wystąpią stacjonarnie, nie zapewniamy noclegu i zwrotu kosztów podróży.

Materiały Konferencji zostaną opublikowane (w zależności od preferencji autorów) w: pismach naukowych „Linguodidactica” (językoznawcze), „Bibliotekarz Podlaski” (literaturo- i kulturoznawcze) oraz osobnej monografii w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2022 roku. Prosimy nadsyłać je na adresy mailowe:

                                            jlawski@wp.pl        [Jarosław Ławski]

                                   rszymula@interia.pl        [Robert Szymula]

                           svitlanasuhareva@gmail.com      [Svitłana Suchariewa]

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na podane adresy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

 

Doc. dr Lilia Ławrynowicz                                          Prof. Jarosław Ławski

Dziekan Wydziału Filologii                                           Dziekan Wydziału

i Dziennikarstwa, Łuck                                                  Filologicznego, Białystok

 

Doc. dr hab. Switłana Suchariewa                               Dr Robert Szymula

Kierownik Katedry Polonistyki                                     Prodziekan Wydziału

i Przekładu, Łuck                                                           Filologicznego, Białystok


Komitet Organizacyjny – adres:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok; tel. +48 664 057 370, +48 85 745 74 68;


Komitet Naukowy Konferencji:

– Jurij Hromyk, doktor nauk filologicznych, profesor, prorektor ds. edukacji i rekrutacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodniczący

– Leonarda Dacewicz, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodnicząca

– Luiza Olander, doktor habilitowany, profesor Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

– Maria Mokłycia, doktor habilitowany, profesor Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

– Anna Janicka, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych

– Violetta Wejs-Milewska, profesor doktor habilitowany, prodziekan Wydziału Filologicznego, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych

– Dariusz Kulesza, profesor doktor habilitowany, dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku

– Jarosław Karzarnowicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej

Komitet Organizacyjny Konferencji

– Jarosław Ławski, profesor doktor habilitowany, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodniczący

– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodnicząca

– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz

– Wiktor Jaruczyk, doktor nauk filologicznych, docent, kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz

– Robert Szymula, doktor, prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Sekretarz

 – Michał Mordań, doktor, Katedra Językoznawstwa Porównawczego I Stosowanego
Zakład Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego – Sekretarz

– Anna Romanik, doktor, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej – Sekretarz

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

 

 

The project is financed from the grant received from the Polish Ministry of Education and Science under the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project number 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.

Information

Application deadline for speakers:
15.02.2022
Fee:
Organizatorzy nie przewidują wpisowego.
Added on:
16 January 2022; 20:46 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 January 2022; 20:57 (Mariola Wilczak)

See also

20.02.2021

Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – Język – Historia / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I

Na konferencję zapraszają Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wwydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja). Konferencja odbędzie się 8 maja (sobota) 2021 roku w Białymstoku w formule sesji online.

19.06.2018

Płaszcz Konrada – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce

Pracownicy Wydziału Filologicznego UMK Instytutu Literatury Polskiej, Zakładu Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Płaszcz Konrada” – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce, która odbędzie się 24-25 października 2018 roku w Toruniu.

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

31.05.2019

Dzień Polonistów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

7 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się Dzień Polonistów, podczas którego uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach, konwersatoriach i warsztatach.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.