Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.05.2022
Data dodania: 16.01.2022

Wołyń, Podlasie i „inne” przestrzenie. Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdyscyplinarne

Typ wydarzenia:
Konferencja

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Polska), Wydział Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) mają zaszczyt zaprosić na polsko-ukraińską Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE. Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdyscyplinarne.

Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku w Białymstoku i Łucku w systemie hybrydowym (uczestnicy z Białegostoku i Łucka wystąpią stacjonarnie w swoich ośrodkach, pozostali referenci połączą się online).

Zagadnienia badawcze Konferencji:

– Obraz literacki stolicy i prowincji na skrzyżowaniu kultur.

– Wołyń, Podlasie, Polesie w literaturach polskiej i ukraińskiej.

– Etnoimagologiczne modele Polaka i Ukraińca w literaturach ukraińskiej i polskiej.

– Heterotopie jako «inne przestrzenie» i ich wyraz w literaturze.

– Lingwistyczny wymiar centrum i peryferii w literaturach polskiej i ukraińskiej.

– Teatr, malarstwo, sztuki plastyczne: ich obraz prowincji i centrum.

– Literatura ukraińska w Polsce, literatura polska na Ukrainie: perspektywa Wołynia i Podlasia.

– Historia oglądana z wołyńskiej i podlaskiej prowincji: literackie zapisy.

– Obraz centrum i peryferii w polskich i ukraińskich mediach.

***

Języki Konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Czas wystąpień: 20 minut.

Miejsca obrad stacjonarnych w Polsce: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; na Ukrainie: Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łucku.

***

Organizatorzy nie przewidują wpisowego. Prelegentom, którzy wystąpią stacjonarnie, nie zapewniamy noclegu i zwrotu kosztów podróży.

Materiały Konferencji zostaną opublikowane (w zależności od preferencji autorów) w: pismach naukowych „Linguodidactica” (językoznawcze), „Bibliotekarz Podlaski” (literaturo- i kulturoznawcze) oraz osobnej monografii w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2022 roku. Prosimy nadsyłać je na adresy mailowe:

                                            jlawski@wp.pl        [Jarosław Ławski]

                                   rszymula@interia.pl        [Robert Szymula]

                           svitlanasuhareva@gmail.com      [Svitłana Suchariewa]

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na podane adresy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

 

Doc. dr Lilia Ławrynowicz                                          Prof. Jarosław Ławski

Dziekan Wydziału Filologii                                           Dziekan Wydziału

i Dziennikarstwa, Łuck                                                  Filologicznego, Białystok

 

Doc. dr hab. Switłana Suchariewa                               Dr Robert Szymula

Kierownik Katedry Polonistyki                                     Prodziekan Wydziału

i Przekładu, Łuck                                                           Filologicznego, Białystok


Komitet Organizacyjny – adres:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok; tel. +48 664 057 370, +48 85 745 74 68;


Komitet Naukowy Konferencji:

– Jurij Hromyk, doktor nauk filologicznych, profesor, prorektor ds. edukacji i rekrutacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodniczący

– Leonarda Dacewicz, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodnicząca

– Luiza Olander, doktor habilitowany, profesor Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

– Maria Mokłycia, doktor habilitowany, profesor Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

– Anna Janicka, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych

– Violetta Wejs-Milewska, profesor doktor habilitowany, prodziekan Wydziału Filologicznego, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych

– Dariusz Kulesza, profesor doktor habilitowany, dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku

– Jarosław Karzarnowicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej

Komitet Organizacyjny Konferencji

– Jarosław Ławski, profesor doktor habilitowany, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodniczący

– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodnicząca

– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz

– Wiktor Jaruczyk, doktor nauk filologicznych, docent, kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz

– Robert Szymula, doktor, prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Sekretarz

 – Michał Mordań, doktor, Katedra Językoznawstwa Porównawczego I Stosowanego
Zakład Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego – Sekretarz

– Anna Romanik, doktor, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej – Sekretarz

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

 

 

The project is financed from the grant received from the Polish Ministry of Education and Science under the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project number 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.02.2022
Opłata:
Organizatorzy nie przewidują wpisowego.
Data dodania:
16 stycznia 2022; 20:46 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
16 stycznia 2022; 20:57 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.