Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.05.2021
Added on: 20.02.2021

Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – Język – Historia / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I

Na konferencję zapraszają Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wwydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).
Konferencja odbędzie się 8 maja (sobota) 2021 roku w Białymstoku w formule sesji online.

Źródło: Pixabay

Zagadnienia badawcze Konferencji:

– Polsko-gruzińskie związki literackie na przestrzeni wieków.

– Językowe aspekty gruzińsko-polskich kontaktów.

– Komparatystyczne ujęcie relacji gruzińsko-polskich.

– Nowe ujęcia metodologiczne kontaktów interkulturowych.

– Historyczne konteksty polsko-gruzińskich relacji kulturalnych.

– Kaukaz w literaturze polskiej i literaturach słowiańskich.


Nie przewidujemy wpisowego.

Materiały z dwóch konferencji zorganizowanych w ramach cyklu badawczego zostaną opublikowane w recenzowanej monografii oraz/i czasopiśmie naukowym „Bibliotekarz Podlaski” [20 punktów z listy MEiN].

Na zgłoszenia tematów czekamy do dnia 25 marca 2021 roku. Prosimy je nadsyłać na adres: jlawski@wp.pl (zgłoszenia polskie z dopiskiem: Gruzja w tytule maila).

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy pod wskazanymi adresami.

Mamy nadzieję, ze w roku 2022 uda się zrealizować drugą część projektu, a więc przeprowadzimy wspólnie także konferencję naukową w Gruzji.

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku!

                 Prof. Vera Ozheli                                                           Prof. Jarosław Ławski

               (Uniwersytet w Kutaisi)                                              (Uniwersytet w Białymstoku)

Komitet Organizacyjny:

prof. Veraz Ozheli (Kutaisi) – Przewodnicząca

prof. Jarosław Ławski (Białystok) – Przewodniczący

dr Paweł Wojciechowski – Sekretarz Konferencji

dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB (Białystok)

prof. Luka Dwaiszwili (Kutaisi)

dr hab. Anna Janicka, prof. UwB (Białystok)

prof. dr. Inga Kikwidze (Kutaisi)

prof. Sulchan Kupraszwili (Kutaisi)

 

Komitet Organizacyjny – adres:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok,

Tel. +48 664 057 370 i +48 85 745 74 68;

jlawski8@gmail.com


Konferencja organizowana jest w ramach programu polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022, nr projektu 009/RID/2018/19, kwota dofinansowania 8 791 222,00 zł.

 

 

 

Information

Application deadline for speakers:
25.03.2021
Fee:
bez opłat
Added on:
20 February 2021; 12:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 February 2021; 18:45 (Mariola Wilczak)

See also

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

23.06.2020

Publiczna (częściowo zdalna) obrona pracy doktorskiej mgr Grzegorza Sierockiego

Komisja Doktorska Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku podaje do wiadomości, że dnia 10 lipca 2020 r., o godz. 12.00, w sali 50, ul. Arciszewskiego 22 a (Słupsk) odbędzie się  publiczna obrona pracy doktorskiej Mgr Grzegorza Sierockiego TYTUŁ ROZPRAWY: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę.,,Chleb rzucony umarłym”Bogdana Wojdowskiego oraz ,,Spowiedź ”Calka Perechodnika PROMOTOR: dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP   - Akademia Pomorska Słupsk RECENZENCI: dr hab. Dariusz Sikorski, prof. UG - Uniwersytet Gdański                          prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski - Uniwersytet w Białymstoku  

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

17.02.2019

Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX I XX wieku / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Akademia Technologiczna w Rēzekne, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić  na Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się w Rēzekne w dniach 6-7 czerwca 2019 roku w Akademii Technologicznej w Rēzekne.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.