Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.05.2018 - 09.05.2018
Added on: 09.02.2018

Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Szczegółowa tematyka konferencji przedstawia się następująco:

  1. Książka i instytucje książki oraz inne media w okresie zaborów jako narzędzia zachowania oraz kształtowania polskiego dziedzictwa i tożsamości (na ziemiach polskich i na emigracji);
  2. Książka i prasa w okresie zaborów i w początkach niepodległości jako forum dyskusji nad kształtem Rzeczypospolitej (myśl prawnicza, organizacyjna); prawne i organizacyjne przygotowania do funkcjonowania instytucji książki i mediów w niepodległej Polsce;
  3. Dziewiętnastowieczny dorobek rejestracyjny w zakresie polskich dóbr kultury na obczyźnie (książki, prasa, biblioteki) jako przygotowanie do ich odzyskania przez II Rzeczpospolitą;
  4. Utracone dziedzictwo – straty polskiej kultury (biblioteki) w czasie I wojny światowej, rewolucji w Rosji, walk o granice II RP;
  5. Książka, prasa, radio, film i biblioteki w okresie II Rzeczypospolitej: 1. budowanie odrodzonej ojczyzny, rola integracyjna, tworzenie wspólnoty narodowej, kultura mniejszości etnicznych i narodowych w kształtowaniu Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości; 2. w odrodzonej ojczyźnie: warunki prawne, ekonomiczne i organizacyjne, instytucje książki, prasy, radia i filmu, rynek, producenci, odbiorcy; 3. rozwój książki, prasy, radia i filmu w II RP oraz jego rola w polskiej kulturze i kształtowaniu tożsamości narodowej; 4. rola książki, prasy, radia i filmu w przededniu II wojny światowej; 5. ratowanie i zniszczenia dziedzictwa kulturowego we wrześniu 1939 r.;
  6. Dobra kultury polskiej sprowadzane z zagranicy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości: 1. akcja rewindykacyjna; 2. sprowadzanie zasobów emigracji do kraju;
  7. Dziedzictwo dwudziestolecia międzywojennego po II wojnie światowej (lata 40 i 50): książka, prasa, radio i film – instytucje i ludzie, którzy przetrwali wojnę w Polsce powojennej i na emigracji; odradzanie instytucji przedwojennych w nowej rzeczywistości; podporządkowanie bibliotek i mediów o tradycjach przedwojennych polityce; dziedzictwo II Rzeczypospolitej na emigracji.

Rada Naukowa konferencji:

prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
Anna Buchmann – Muzeum Polskie w Rapperswilu
prof. dr hab. Rafał Habielski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Henryka Ilgiewicz – Instytut Badań Kultury Litwy w Wilnie
prof. dr hab. Marek Jabłonowski – Uniwersytet Warszawski
prof. UW dr hab. Anna Kamler – Uniwersytet Warszawski
dr Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej
prof. UWr dr hab. Maciej Matwijów – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Andrzej Mężyński
prof. UW dr hab. Jacek Puchalski – Uniwersytet Warszawski
dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
dr hab. Marek Tobera – Uniwersytet Warszawski
dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – Uniwersytet Warszawski
Kazimierz Piotr Zaleski – Prezes Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji

Formularz zgłoszenia udziału:
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/wp-content/uploads/2017/10/Formularz-zgłoszenia-udziału.doc

Dane kontaktowe: konferencja.niepodleglosc.1918@uw.edu.pl

Information

Application deadline for speakers:
30.10.2017
Fee:
350 zł / 85 EURO (opłata ulgowa dla doktorantów: 100 zł / 25 EURO)
Added on:
9 February 2018; 12:17 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 February 2018; 22:58 (Olga )

See also

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

22.10.2018

Wojny słów. Koniec Pierwszej Rzeczpospolitej / szóste spotkanie z cyklu "Wielogłos o monografiach"

W dyskusji wezmą udział prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz - autorka książki Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (prowadząca spotkanie), dr hab. Richard Butterwick-Pawlikowski oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta.

18.06.2018

Polszczyzna jako dziedzictwo. W stulecie odzyskania niepodległości

Konferencja, organizowana w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie również częścią obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Filologii Polskiej.

09.07.2022

10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej 10 LAT Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.