Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.11.2018 - 16.11.2018
Added on: 27.10.2017

Niepodległa wobec języka polskiego

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zaprasza na konferencję naukową „Niepodległa wobec języka polskiego” pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka.

15 listopada, czwartek

9.30–13.00 – rozpoczęcie i obrady plenarne
(sala prof. M. Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15)

14.30–18.20 – obrady w sekcjach w trzech miejscach:
sala prof. M. Bobrzyńskiego (Collegium Maius),
Libraria (Collegium Maius),
sala 42 (Wydział Polonistyki UJ, Gołębia 16)

16 listopada, piątek

9.00–12.20 – obrady w sekcjach w dwóch miejscach:
sala prof. M. Bobrzyńskiego (Collegium Maius),
sala 42 (Wydział Polonistyki UJ, Gołębia 16)

14.00–15.45 – obrady plenarne i zamknięcie konferencji
(sala prof. M. Bobrzyńskiego, Collegium Maius)


Zaproszenie:

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zaprasza do udziału w konferencji naukowej Niepodległa wobec języka polskiego.

Proponujemy przygotowanie wystąpień  w szczególności poświęconych następującym zagadnieniom:

- stan języka polskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

- dziedzictwo zaborów w polszczyźnie po 1918 r.

- język polski w prasie, radiu, filmie II RP

- język polski w nauce i w technice II RP

- język polski w administracji państwowej w II RP

- procesy integracji językowej w II RP

- świadomość językowa obywateli II RP

- socjolingwistyczne zróżnicowanie polszczyzny w II RP

- polityka językowa II RP wobec języka polskiego i języków mniejszości

- wiedza o języku polskim i nauczanie języka polskiego w szkole w II RP

- działalność towarzystw naukowych i organizacji propagujących kulturę języka polskiego w II RP

- poradnictwo językowe w II RP

- projekty leksykograficzne dotyczące języka polskiego w II RP

Prosimy o nadsyłanie streszczeń proponowanych referatów wraz z podstawową bibliografią do dnia 30 marca 2018 r.  na adres elektroniczny: 2018niepodlegla@gmail.com

Konferencja jest planowana na 15-17 listopada 2018 r. Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych wystąpień.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. Podróż i noclegi opłacają uczestnicy we własnym zakresie.           

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Renata Przybylska

Kierownik Katedry Historii Języka i Dialektologii

Komitet organizacyjny:

dr hab. Kazimierz Sikora

dr Barbara Batko-Tokarz

dr Sylwia Przęczek-Kisielak​

Information

Address:
Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 oraz Wydział Polonistyki, ul. Gołębia16
Application deadline for speakers:
30.03.2018
Fee:
450 zł
Added on:
27 October 2017; 12:35 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 October 2018; 10:21 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.