Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.11.2022 - 18.11.2022
Added on: 09.07.2022

10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej 10 LAT Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i  Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16-18 listopada 2022 r.

Honorowym Patronatem objął Konferencję Jan Michał Dziedziczak - sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą. W 2022 r.

Polonijna Biblioteka Cyfrowa (PBC) obchodzi jubileusz powstania. Platforma cyfrowa PBC została utworzona przed dziesięciu laty przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Założycielem i kustoszem PBC jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Obecnie prowadzona jest przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Dziś rozwijanie PBC jest możliwe przede wszystkim dzięki środkom przyznawanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

PBC stała się ważną platformą badania i popularyzacji działalności Polonii. Głównym jej celem jest zabezpieczenie oraz udostępnianie w wersji cyfrowej zbiorów organizacji zrzeszających polską diasporę na świecie. Zbiory te mają unikatowy charakter i są bezcennym źródłem informacji oraz badań nad kulturą Polaków na obczyźnie. Przez dziesięć lat w PBC zgromadzono materiały wytwarzane i zbierane przez instytucje polonijne i Polaków zarówno w krajach sąsiadujących z Polską (np. Litwa, Rosja), jak i w dalekiej Brazylii, Argentynie czy Nowej  Zelandii, a  to tylko wybrane przykłady. PBC  udostępnia cyfrowe kopie archiwaliów, książek, fotografii, obszerny zbiór prasy polonijnej z całego świata, a od niedawna bogate materiały Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Daje dostęp do unikalnych i rozproszonych źródeł do historii i kultury Polonii.

Konferencja „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej” stanie się forum do rozmowy o samej PBC, jej powstaniu, rozwoju i dotychczasowej roli. Organizatorzy zapraszają też do prezentacji wyników badań prowadzonych na bazie jej bogatych i unikatowych materiałów. Chcielibyśmy też podjąć dyskusję o perspektywach rozwoju PBC, o kierunkach prac badawczych nad kulturą Polonii reprezentowaną przez zbiory Biblioteki.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się historią i współczesnością Polonii, jej kulturą, dziejami, rolą i funkcjonowaniem mediów polonijnych oraz digitalizacją i tworzeniem bibliotek/repozytoriów cyfrowych. Zapraszamy do zgłaszania referatów o tematyce dotyczącej PBC i jej zbiorów, do zaprezentowania badań, które opierają się na zasobach Biblioteki. Chętnie przyjmiemy wystąpienia dotyczące mediów Polonii, konkretnych zbiorów oraz możliwości/konieczności ich cyfryzacji, także perspektyw rozwoju zarówno PBC, jak i badań nad polonijnymi mediami. Obrady konferencji będą transmitowane na żywo na kanale YouTube Studia telewizyjnego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Wybrane przez Radę Naukową Konferencji referaty zostaną opublikowane w pracy zbiorowej. Publikacja powierzona zostanie wydawnictwu z wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki (20 punktów).

Zachęcamy do zapoznania się z zasobem PBC: http://www.pbc.uw.edu.pl/ oraz ze zbiorami towarzyszącego jej Wirtualnego Muzeum Polonii: http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/.

Komitet Honorowy Konferencji:
Mikołaj Falkowski - Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Dorota Janiszewska-Jakubiak - Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
Adam Koziolek - Prezes zarządu Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, członek zarządu Izby Wydawców Prasy
Jacek Kuśmierczyk - Prezes Polskiej Izby Druku, Kanclerz Kapituły Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga
Artur Lompart - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji
Aleksandra Piątkowska - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej, Wschodniej Republice Urugwaju i Republice Paragwaju
Jakub Skiba - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Brazylii

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Robert Cieślak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Maria Filina (Państwowy Uniwersytet w Tbilisi)
ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr hab., prof. UW Anna Kamler (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Robert Kotowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina - Przewodniczący RN (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab., prof. UW Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UW Iwona Pugacewicz (Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
dr Anna Jawor (Uniwersytet Warszawski)
dr Mikołaj Ochmański - sekretarz RN (Uniwersytet Warszawski)
mgr Anita Zawisza (Uniwersytet Warszawski)

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Anna Jawor
dr Mikołaj Ochmański
mgr Anita Zawisza
lic. Dominika Fabiszewska

Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 10 lipca 2022 r. poprzez formularz internetowy pod adresem: https://forms.gle/kegQwYxwQKcARviy5.

Information

Application deadline for speakers:
10.07.2022
Added on:
9 July 2022; 14:22 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 July 2022; 16:30 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.