Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 10.02.2018
Data wydarzenia: 17.05.2018 - 18.05.2018

Janusz Korczak / Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego; Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Autobiograficzne zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych", która odbędzie się 17–18 maja 2018 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Szczecin).

Głównym celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół wątków i pojęć związanych – z jednej strony – z historycznymi oraz współczesnymi teoriami pedagogicznymi, a z drugiej strony – skoncentrowanie debaty nad auto/biografiami pedagogicznymi osób, których teorie i praktyki wyrastają  z doświadczeń dwudziestolecia międzywojennego. Nie znaczy to mimo wszystko, że chcemy prowadzić konferencyjne rozważania w czasie przeszłym. Proponujemy zatem i przegląd funkcjonujących na przestrzeni XX wieku teorii pedagogicznych, i powrót do auto/biografii głównych bohaterów (Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej), ale także namysł nad tym, jak ich życiorysy i założenia pedagogiczne funkcjonują dzisiaj – zarówno w refleksji akademickiej, jak i w szkolnej codzienności.

Wystąpienia konferencyjne chcielibyśmy zawęzić do trzech kategorii. Są to: „narracje”, „idee”  i „(nie)pamięci”, które dają szansę na podjęcie poszczególnych zagadnień z punktu widzenia pedagogiki  i nauk filologicznych. Chodzi nam wszak również o to, żeby rozwijać dialog i wypracowywać języki debaty naukowej między różnymi dziedzinami z pola humanistyki. Z takiego przeświadczenia wynika udział wszystkich podmiotów współorganizujących konferencję – łączymy tym samym pola pedagogiki, literaturoznawstwa i doskonalenia nauczycieli. To, co spaja te dziedziny, to między innymi współczesny auto/biografizm – po pierwsze, jako namysł historycznoliteracki i teoretycznoliteracki, po drugie, jako pewna praktyka pisania (z pogranicza beletrystyki i literatury faktu), która daje pogląd na życiorysy nauczycieli, pedagogów, osób związanych z edukacją.

Proponowane zagadnienia szczegółowe stanowią jedynie sugestie dla uczestników konferencji i nie wyczerpują wszystkich możliwych ujęć problematyki konferencji. Bardzo prosimy albo o zgłaszanie własnych propozycji tematów, albo o skorzystanie z zaproponowanych przez nas formuł, które będą wpisywały się w zarysowany obszar badawczy.  

Zakres tematyczny konferencji:
Narracje

 • „Siłaczka”. Pedagogia Stefanii Wilczyńskiej
 • Ostatni marsz – życie i śmierć Janusza Korczaka
 • Jest Pan wolny, doktorze Korczak. Janusz Korczak w kulturze popularnej
 • Filmowe biografie Janusza Korczaka
 • Biografia i teoria. Jak życiorysy Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wpłynęły na ich dokonania pedagogiczne?

Idee

 • Pedagogika w czasach kryzysu: wojna, Zagłada, katastrofa
 • Działalność Stefanii Wilczyńskiej wobec koncepcji pedagogiki pracy
 • Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej. Źródła, nawiązania, kontynuacje
 • Retrospekcje. Zastosowanie koncepcji wychowania Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej we współczesnych teoriach pedagogicznych i praktyce szkolnej

(Nie)pamięci

 • Autobiograficzne powidoki – wspomnienia o Januszu Korczaku i Stefanii Wilczyńskiej
 • Listy z kibucu – żydowskie korzenie Stefanii Wilczyńskiej i Janusza Korczaka
 • Falska/Korczak/Wilczyńska – pedagogika w działaniu. Historia „Naszego Domu” i „Domu Sierot”
 • Profesjonaliści – konteksty wykształcenia medycznego i przyrodniczego w biografii Janusza Korczaka  i Stefanii Wilczyńskiej

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem (do 500 znaków) do 31 marca 2018 roku na adres e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl.
Konferencja jest bezpłatna.
Organizatorzy nie ponoszą kosztów podróży oraz noclegu uczestników konferencji.
Planujemy wydanie recenzowanej monografii naukowej z artykułami uczestniczek i uczestników konferencji.
 
Komitet Naukowy:
dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny US
prof. dr hab. Inga Iwasiów  
Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Wydział Filologiczny US
dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Wydział Filologiczny US
dr hab. Anna Murawska, prof. US
Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny US
 
Kontakt do organizatorów:
dr Sławomir Iwasiów
mgr Natalia Cybort-Zioło
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70-236 Szczecin
tel. 91 435 06 49
email: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
31.03.2018
Opłata:
bez opłat

Zobacz także

15.05.2018

Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska - warianty biografii pedagogicznych

Głównym celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół wątków i pojęć związanych – z jednej strony – z historycznymi oraz współczesnymi teoriami pedagogicznymi, a z drugiej strony – skoncentrowanie debaty nad auto/biografiami pedagogicznymi osób, których teorie i praktyki wyrastają z doświadczeń dwudziestolecia międzywojennego.

06.09.2017

Prezentacja kolekcji cyfrowej "Korzenie Janusza Korczaka" na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej (w ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka)

W ramach II Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka połączonego z VIII Międzynarodową Konferencją Korczakowską mgr Marlena Sęczek wygłosi referat dotyczący rezultatów zadania publicznego finansowanego przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Zaprezentowana zostanie m.in. kolekcja cyfrowa Korzenie Janusza Korczaka zawierająca materiały związane z rodziną Starego Doktora. Mają one stanowić szkic do portretu tworzącej się w II połowie XIX wieku wśród polskich Żydów warstwy inteligencji, a także ukazywać korzenie - intelektualne, ideowe, rodzinne - dzieła Korczaka. 

07.04.2016

Rola edukacji (nie tylko) polonistycznej w promocji czytelnictwa

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa (Wydział Filologiczny US)

02.06.2015

Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze

Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, zaplanowanej w dniach: 24–25 listopada 2015 roku w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Proponujemy namysł nad wielowymiarowością osoby w biografii i autobiografii, sposobami ich tworzenia i wykorzystania w aspekcie teoretycznoliterackim, historycznoliterackim i kulturowym, w odniesieniu do strategii pisarsko-artystycznych, genologii oraz innych dziedzin, zjawisk i obszarów, w których zachodzi profilowanie osoby. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2015 roku. Kartę zgłoszeń można nadesłać w wersji papierowej (pocztą tradycyjną na adres wyróżniony w nagłówku, z dopiskiem: Biografie i biografizacje) albo elektronicznej na adres: kpitl.ifp@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów i naukowych pracowników emerytowanych 300 zł). Nie zapewniamy referentom noclegów. Gwarantujemy publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, w czwartym numerze rocznika redagowanego w katedrze – „Studia Poetica” (w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”), już wówczas – jak sądzimy – mieszczącego się wśród punktowanych periodyków; albo w książkowej publikacji zbiorowej. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar dr Magdalena Roszczynialska mgr Jakub Knap

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.