Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.06.2018
Data wydarzenia: 17.09.2018 - 18.09.2018

Media a edukacja. Człowiek – mediakreator

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Poznań

Tegoroczna, dziesiąta już, konferencja z cyklu "Media a edukacja", odnosi się tematycznie do roli człowieka w świecie mediów. Konferencje te, organizowane w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego, od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Człowiek jako aktywny twórca rzeczywistości medialnej
 • Młodzież w społeczności online (kształtowanie tożsamości, kreatywność, zachowania w obliczu cyberzagrożeń)
 • Edukacyjna wartość informacji w medialnej przestrzeni fake newsów i pseudonauki
 • Edukacja informatyczna (dziecięce programowanie, robotyka dla najmłodszych, kompetencje informatyczne młodzieży)
 • Medialne wspomaganie współczesnej instytucji edukacyjnej (oświatowej): dydaktyka, administracja, ergonomia
 • Szkoła w ławce czy poza nią? (edukacyjna rola mediów, cyberprzestrzeń jako obszar edukacyjny, cyborgizacja i sztuczna inteligencja w edukacji, edukacja w cyberparkach, big data w edukacji)
 • Społeczna rola nowych mediów (wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie)
 • Promocja i coaching
 • Metodologia badań nad edukacją medialną.

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych oraz w sekcjach tematycznych, przewidziano:

 • sesję plakatową w przypadku dużej liczby zgłoszeń,
 • zwiedzanie Poznania (przejazd tramwajem turystycznym z przewodnikiem, zwiedzanie przez uczestników ICHOT Brama Poznania, jako przykładu wykorzystania multimediów w interpretacji dziedzictwa),
 • Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (sprawozdawczo-wyborcze)
 • uroczysty bankiet.

Opłata konferencyjna obejmuje: wygłoszenie referatu, zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały pomocnicze, wyżywienie, zwiedzanie Poznania z przewodnikiem oraz publikację artykułów w monografii naukowej. Koszty podróży oraz ewentualnego noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.

Komitet naukowy:
przewodnicząca: dr hab. Natalia Walter
sekretarz naukowy: dr Agnieszka Iwanicka

Członkowie:
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski
prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski
prof. URz dr hab. Marta Wrońska
prof. URz ks. dr hab. Janusz Miąso
prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
prof. UW dr hab. Marlena Plebańska
prof. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer
prof. APS dr hab. Maciej Tanaś

Komitet organizacyjny:
dr hab. Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka, dr inż. Mariusz Kąkolewicz, dr Anna Michniuk, mgr Rafał M. Socha

(z informacji Organizatorów)

Informacje

Adres:
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, Collegium F. Znanieckiego (bud. E)
Termin zgłaszania prelegentów:
30.06.2018
Opłata:
350 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

01.05.2017

Konteksty medialne w edukacji humanistycznej

Miejsce konferencji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ODN w Oświęcimiu, ul. J. Bema 4   8.30-9.00  Rejestracja uczestników konferencji 9.00-9.15  Inauguracja spotkania. Powitanie uczestników przez PROF. ATH DR. HAB. MARKA BERNACKIEGO, Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej, oraz MGR. JAROSŁAWA CHODŹKĘ, Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   Część 1. Technicyzacja/mediatyzacja przestrzeni edukacyjnej i kulturowej moderator: PROF. ATH DR. HAB. MAREK BERNACKI 9.15-9.35 PROF. DR HAB. ANNA WĘGRZYNIAK (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Literatury i Kultury Polskiej), Humanistyka w technopolu? 9.35-9.55  MGR RADOSŁAW FOLGA (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Zakład Zarządzania Organizacjami Sektora Publicznego), Rola mediów w kształtowaniu wizerunku szkoły 9.55-10.15  DR MARIUSZ WSZOŁEK (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo- łecznej), Projektowanie komunikacji dla instytucji dydaktycznych na przykładzie Instytutu Grafiki USWPS 10.15-10.35 DR AGNIESZKA PRZYBYŁA-DUMIN (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Pedagogiki; Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”), Folklor w sieci mediów. Wybrane aspekty 10.35-10.55  MGR BARTOSZ BARTYZEL (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau), Autentyczne Miejsce Pamięci w wirtualnej rzeczywistości 10.55-11.15  DR ALEKSANDRA GRALCZYK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, In- stytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa), Edukacja medialna w przedszkolu. Konieczność czy zbytek? 11.15-11.35  Dyskusja nad referatami 11.35-11.50  Przerwa kawowa   Część 2. Komiks i fotografia jako teksty kultury poddawane interpretacji szkolnej moderator: DR TOMASZ BIELAK 11.50-12.10  DR WIOLETTA HAJDUK-GAWRON (Uniwersytet Śląski, Katedra Międzynarodowych Studiów Pol- skich), Komiksowo o Polsce, jej literaturze, języku i kulturze nie tylko dla cudzoziemców 12.10-12.30 LIC. DOROTA WIECZOREK (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Literatury i Kultury Polskiej), Manga w aspekcie edukacyjnym – propozycje wykorzystania 12.30-12.50 DR JUSTYNA HANNA BUDZIK (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach), Retro 3D. Fotografia stereoskopowa w nauczaniu o mediach 12.50–13.10 Dyskusja nad referatami 13.10–14.10 Przerwa obiadowa Część 3. Film w edukacji moderator: PROF. DR HAB. TOMASZ STĘPIEŃ 14.10–14.30  PROF. UKSW DR HAB. PIOTR DRZEWIECKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa), Analiza semiotyczna w edukacji medialnej i filmowej 14.30–14.50 DR HAB. SEWERYN KUŚMIERCZYK (Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej), Analiza antropologiczno-morfologiczna dzieła filmowego 14.50–15.10 DR MAREK CIEŚLIŃSKI (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach), Polski film dokumentalny (1975–1989) jako materiał źródłowy do nauczania historii 15.10–15.30 Dyskusja nad referatami 15.30–15.45 Przerwa kawowa

23.07.2017

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na III Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce" (Łódź, 15.11.2017).

04.10.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultury obrazu – tabu – edukacja

Cele konferencji Czy we współczesnych, niezależnych i wyzwolonych kulturach obrazu istnieje jeszcze jakieś tabu? W jakich sytuacjach kultura podtrzymuje, kiedy zaś zawiesza społeczne zakazy? Jak kulturowe tabu uzewnętrznia się w dyskursach edukacji? Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania tabu we współczesnych kulturach obrazu oraz refleksja nad zależnościami w relacjach pomiędzy obrazami a edukacją. Pragniemy przyjrzeć się temu, co w kulturze zakazane, stłumione, przemilczane, nietykalne i nieczyste. Proponujemy interdyscyplinarne ujęcie tematu łączące perspektywę medio- i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, literaturoznawstwem, historią sztuki, pedagogiką, psychologią.

04.02.2017

Komunikacja wczoraj i dziś / Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

17 maja 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś”, którą organizują Studenckie Koła Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie. "Biuletyn Polonistyczny" objął wydarzenie patronatem medialnym.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.