Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 09.07.2015
Data wydarzenia: 19.11.2015 g.10:00 - 20.11.2015 g.18:00

Stanisław Ignacy Witkiewicz -konteksty filozoficzne, teatralne i filmowe

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Wrocław
Organizatorzy:

Prelegentom proponuje się dwie ścieżki tematyczne w obrębie wskazanych niżej paneli – filozoficzną oraz teatralno-filmową:

 

Witkacy i Filozofia. Stanisława Ignacego Witkiewicza namysł nad Istnieniem

 

Warto przypomnieć, że w 2015 roku przypada nie tylko rocznica urodzin Witkacego, ale także 80. rocznica wydania jego najważniejszej pracy filozoficznej – Pojęć i twierdzeń implikowanych przez pojęcie Istnienia. Dodatkową okolicznością do namysłu nad filozoficzną częścią dorobku tego wszechstronnego twórcy jest zmierzający do końca projekt wydania jego Dzieł zebranych, w którego ramach została już ukończona edycja prac stricte filozoficznych Witkacego. Pozwala to na świeże przyjrzenie się dorobkowi filozoficznemu Witkiewicza i generuje pokusę jej całościowego, krytycznego ujęcia. Tym bardziej że filozofia wydaje się tym obszarem działalności Witkacego, który, choć dla niego ogromnie istotny, jest proporcjonalnie rzadziej komentowany przez badaczy. Mamy nadzieję, że konferencja będzie też okazją do zastanowienia się nad przyczynami tego stanu rzeczy.

                Witkiewicz utożsamiał filozofię z ontologią i traktował jako naukę o Istnieniu, skoro miała ona podać jego pełną charakterystykę i stać się podstawą gmachu wiedzy. Takie maksymalistyczne ujęcie pociąga za sobą wiele pytań, rodzi jednocześnie różnorodne kontrowersje.

Poniżej przedstawiamy zatem filozoficzne kręgi tematów do konferencyjnego namysłu:

-polemiki filozoficzne Witkiewicza

-metoda(-y) jego filozofii

-monadyzm biologiczny

-stosunek do logiki

-projekt „Ontologii Ogólnej” – jego założenia i -realizacja

-spór realizmu z idealizmem

-filozofia a nauki szczegółowe

-ewolucja myśli Witkiewicza

-problem psychofizyczny (filozoficzne ujęcie cielesności)

-Witkacy – filozof współczesny?

-wątki filozoficzne w dziełach literackich

-ontologia a historiozofia i estetyka

 

Witkacy w teatrze i filmie po roku 1989.

Do czego potrzebna może być dziś twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza?

 

                W dwudziestoleciu międzywojennym przygotowano 18 inscenizacji dramatów Witkacego. W PRL-u, statystycznie rzecz ujmując, prawie co miesiąc odbywała się premiera inscenizacji jego sztuki, adaptacji powieści, baletu, opery czy musicalu. Łącznie było ich ponad 300. Te zamknięte już okresy doczekały się monografii, prac szczegółowych, spisów inscenizacji etc. Podobnie związki Witkacego z filmem zostały już dość szczegółowo opisane.

                Wydaje się, że nadszedł czas, aby przyjrzeć się obecności dzieła Witkacego w różnych mediach kultury (teatr, film, balet, performans, wideo etc.) po roku 1989. Nie jest już on bowiem jednym z najczęściej wystawianych dramatopisarzy. Czy to oznacza, że zupełnie zniknął z żywego obiegu kultury? Stał się hieratycznym klasykiem, o którego twórczości nie da się rozmawiać, by orzec coś o współczesności? Pozostajemy w przekonaniu, że nie. I dlatego proponujemy następujące kręgi tematyczne:

-twórczość Witkacego w teatrze repertuarowym

-twórczość Witkacego w teatrze offowym

-Witkacy w filmie

-inspiracje Witkacym w filmie, teatrze, performansie, wideo etc.

-teoria Czystej Formy jako kierunek poszukiwań artystycznych dla współczesnych twórców

-„przepisywanie” Witkacego

-Witkacy w Sieci

-antropologia Witkacego a współczesne sztuki widowiskowe.

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
15.09.2015 21:00
Do pobrania:

Zobacz także

13.05.2016

Konkurs na napisanie utworu dramatycznego inspirowanego życiem i/lub twórczością Violetty Villas

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku oraz Teatr Nowy w Krakowie ogłaszają konkurs na napisanie utworu dramatycznego inspirowanego życiem i/lub twórczością Violetty Villas. Celem Konkursu jest propagowanie sztuki dramatopisarskiej oraz pozyskanie nowych, wartościowych tekstów scenicznych. Konkurs adresowany jest zarówno do zawodowych dramaturgów, jak i amatorów. Zgłoszeń dokonywać można do 31 maja 2016 roku na adres konkurs@nowyteatr.pl.

30.03.2016

Konferencja MUTE: Popular Music Studies (Muzyka, Uniwersytet, Technologia, Emocje)

 Problemy wynikające z trudności w mówieniu o muzyce, jak i rosnące zainteresowanie zjawiskami niebezpośrednio związanymi z muzyką popularną doprowadziły do momentu, w którym konieczne wydaje się organizacja spotkania, które zainicjuje zintegrowane studia nad muzyką popularną. Popular Music Studies, dziedzina która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. Studia nad muzyką popularną, jakie chcemy przedsięwziąć to zarówno transdyscyplinarny namysł nad zjawiskami muzycznymi i strukturami dźwiękowymi, ale także próba stworzenia własnych metod badawczych, a przede wszystkim określenie przedmiotu. Ideą przyświecającą naszemu spotkaniu jest także próba podjęcia badań nad muzyką popularną w działaniu, z związku z tym proponujemy uczestnikom, oprócz tradycyjnych form konferencyjnych, warsztaty oraz laboratoria, w czasie których możliwe będzie podjęcie dyskusji zarówno z twórcami muzyki i tekstów, producentami dźwięków, a także organizatorami wydarzeń muzycznych. Zależy nam na tym, by zaakcentować fakt, że muzyka popularna jest zjawiskiem złożonym, a przez to nie tylko transdyscyplinarnym ale także transinstytucjonalnym.

17.07.2017

Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury

Zdefiniowanie pojęcia ‚artysta’ (w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym słowo ‚Künstler’ oznacza człowieka tworzącego kreatywnie dzieła sztuki, w szerokim tego słowa znaczeniu), określenie jego pozycji w polu sztuki nie jest łatwym przedsięwzięciem. Postać artysty pociąga za sobą cały kompleks zróżnicowanych problemów, począwszy od indywidualnych uwarunkowań osobowości twórcy, poprzez czynniki wpływające na jego rozwój, często ambiwalentną kwestię talentu jako specjalnego daru lub też przekleństwa; analiza tej postaci opiera się niemal zawsze na relacji artysta a społeczeństwo i stosunku do własnej twórczości. Mnogość zagadnień nie ułatwia dotarcia do odpowiedzi i implikuje ich subiektywizm.

26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.