Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 27.09.2018
Data wydarzenia: 05.10.2018 g.10:00 - 06.10.2018 g.15:30

Tradycja – Teraźniejszość – Przyszłość. Konferencja jubileuszowa, organizowana w dwustulecie Wydziału Polonistyki UW

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Jesienią 2018 roku przypada dwusetlecie badań polonistycznych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Z tej okazji z inicjatywy Dziekana Wydziału Polonistyki Profesora Zbigniewa Grenia w dniach 5-6 października 2018 roku odbędzie się konferencja naukowa pod nazwą "Tradycja – Teraźniejszość – Przyszłość".

PLAN KONFERENCJI

  • 5 października (piątek)

10.00 – 11.00  Uroczyste otwarcie konferencji
Sala kolumnowa, Instytut Historii

11.30 – 13.00   200 lat polszczyzny
moderator: prof. dr hab. HALINA KARAŚ, Instytut Języka Polskiego
Sala kolumnowa, Instytut Historii
Celem panelu jest zebranie najważniejszych faktów, zjawisk i tendencji w polszczyźnie w ostatnich dwustu latach. Historia polszczyzny zostanie ukazana na tle zjawisk ogólnokulturalnych i politycznych; paneliści przyjrzą się ponadto zjawiskom gramatycznym i odniosą się do współczesnych procesów językowych, być może także zaproponują periodyzację najnowszych dziejów polszczyzny.

13.00 – 14.00   Przerwa obiadowa
Pałac Kazimierzowski

14.00 – 16.00   Ślady na piasku i kręgi na wodzie. Nowoczesne literaturoznawstwo warszawskie: memorabilia (zapamiętane – zapomniane – odpamiętniane)
moderator: prof. dr hab. DANUTA ULICKA, Instytut Literatury Polskiej
Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego
Dyskusję panelową zainicjują wystąpienia prof. Zofii Mitosek, Heleny Markowskiej, Artura Hellicha, Danuty Ulickiej, Marzeny Franke i Karoliny Szymaniak.

16.00 – 16.30   Przerwa kawowa
Pałac Kazimierzowski

16.30 – 18.00   Warszawskie historie literatury polskiej
moderator: prof. dr hab. EWA PACZOSKA, Instytut Literatury Polskiej
Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego
Celem panelu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy warszawska polonistyka wykształciła jakiś swój własny sposób uprawiania historii literatury i na czym polegała i polega jego specyfika. Paneliści przyjrzą się tej kwestii z perspektywy historii literatury poszczególnych epok, przypominając m.in. dokonania profesorów Wydziału Polonistyki w zakresie odkrywania nowych tekstów i nowych perspektyw badawczych.

16.30 – 18.00   Współczesna kultura polska jako wyzwanie dla humanistyki
moderator: prof. dr hab. GRZEGORZ GODLEWSKI, Instytut Kultury Polskiej
Instytut Kultury Polskiej, sala 5
Celem panelu będzie próba zastanowienia się nad zadaniami humanistyki w związku z procesami zachodzącymi zarówno w polskim i globalnym systemie kulturowym, jak i tymi, które wynikają z dziejących się i nadchodzących przemian w ustroju i funkcjonowaniu polskich uczelni wyższych.
W rozmowie udział wezmą: prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz), dr hab. Iwona Kurz (IKP UW), dr hab. Anna Nacher (UJ), dr hab. Andrzej W. Nowak (UAM), dr hab. Tomasz Majewski (UJ), dr Tomasz Rakowski (UW). Prowadzenie: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski (IKP UW).

18.00 – 19.00   Wernisaż wystawy Projekt Powiśle - twórcze badanie miasta
Instytut Kultury Polskiej

18.00 – 19.00   Program artystyczny
Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego

19.00 – 21.00   Kolacja
Pałac Kazimierzowski, Klub Profesorski

  • 6 października (sobota)

9:30 – 11.30   Literatura polska dziś? – co z nią robić
moderator: dr. hab. TOMASZ WÓJCIK prof. UW, Instytut Literatury Polskiej
Sala kolumnowa, Instytut Historii
Przebieg rozmowy wyznaczą następujące pytania / zagadnienia:
- Faktyczna głębokość przemian zachodzących obecnie w literaturze: chwilowe mody czy trwałe zmiany?
- Literatura najnowsza: kontynuacja przemian dokonujących się w dekadzie lat 90. i na początku stulecia czy nowa jakość?
- Poznawcza użyteczność wobec tej literatury wielkich pojęć i kategorii porządkujących współczesną kulturę: postmodernizm, późna nowoczesność, ponowoczesność.
- Miejsce literatury w strukturze kultury: możliwość utrzymania podziału na literaturę wysoką i niską (elitarną i popularną) czy zniesienie granicy?
- Granice literatury w świetle najnowszej twórczości: poszerzanie obszarów nie-fikcji.
- Wielkie funkcje literatury (poznawcza i etyczna): możliwe czy niemożliwe dzisiaj do wypełnienia?
- (pytanie rezerwowe) Oczekiwanie na arcydzieło: czy w kontekście współczesnej kultury jeszcze zasadne?
- (pytanie rezerwowe) Kondycja krytyki literackiej: powody i konsekwencje jej kryzysu / kresu.

9:30 – 11.30   Język wśród ludzi
moderator: prof. dr hab. DOROTA ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK, Instytut Języka Polskiego
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala balowa
Panel będzie próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonuje język w różnych sferach życia społecznego – w polityce, biznesie, Kościele, internecie i mediach społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji, w szkołach, urzędach i w administracji, w medycynie, a także literaturze. Skierowane ono zostanie do przedstawicieli różnych pokoleń i środowisk, którzy językiem posługują się na co dzień w swojej pracy, którzy w języku pracują i z niego żyją.

11.30 – 12.30   brunch
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala bilardowa

12.30 – 15.00   Dyskusja panelowa: Wyzwania nowoczesnej dydaktyki polonistycznej i kulturoznawczej
moderator: dr hab. MARTA ZIMNIAK-HAŁAJKO, Instytut Kultury Polskiej
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala balowa
Celem panelu jest wymiana doświadczeń w budowaniu i realizowaniu programów dydaktycznych dostosowanych do wyzwań współczesności oraz potrzeb nowych pokoleń studentów.
Udział w panelu zapowiedzieli: dr Weronika Parfianowicz-Vertun, dr Piotr Kubkowski (Instytut Kultury Polskiej UW), dr Zoriana Rybczyńska (kulturoznawstwo UKU – Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów), dr hab. Marzena Stępień (Instytut Polonistyki Stosowanej UW), dr Piotr Kajak (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, UW), prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. dr hab. Iwona Burkacka (Instytut Języka Polskiego UW).

15.00 – 15.30   Uroczyste zakończenie obrad
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala balowa

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.