Biuletyn Polonistyczny
Data dodania: 08.02.2016
Data wydarzenia: 24.10.2016 - 25.10.2016

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich / Międzynarodowa konferencja naukowa. Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich
Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

Anna Frajlich, wybitna poetka, prozaiczka, eseistka, edytorka, wykładowczyni języka polskiego i literatury, doktor slawistyki. Urodziła się w Kattatałdyk w Kirgiskiej  Socjalistycznej Republice Radzieckiej (od 1991 roku Kirgistan). Po powrocie do Polski w roku 1946 wraz z rodzicami osiedliła się w Szczecinie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Na fali wydarzeń Marca 1968 roku opuściła Polskę i zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Stanowym Stony Brook, a od roku 1982 uczy języka polskiego i literatury na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W roku 1991 obroniła pracę doktorską na Wydziale Slawistyki New York University. Współpracowała z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku publikowała swoje wiersze w londyńskich „Wiadomościach”, a od roku 1980 współpracowała z paryską „Kulturą” i z nowojorskim „Przeglądem Polskim” (ówczesnym tygodniowym dodatkiem „Nowego Dziennika”). Należała do redakcji „Tygodnika Nowojorskiego". W kraju współpracowała wcześniej z „Rzeczpospolitą” (do 2005 roku) i „Tygodnikiem Powszechnym” (do 2007), obecnie współdziała z „Akcentem”, „Migotaniami”, „eleWatorem”, a także z „Kwartalnikiem Artystycznym”. Jest laureatką Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich oraz Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Została także honorowym ambasadorem Szczecina. Dotąd opublikowała: 12 tomów poezji (m.in. Aby wiatr namalować; Tylko ziemia; Indian Summer; Który las; Jeszcze w drodze; Znów szuka mnie wiatr; Łodzią jest i jest przystanią), w tym dwa wybory, zbiór opowiadań Laboratorium, zbiór esejów Czesław Miłosz. Lekcje. Jej wiersze przetłumaczone zostały na język angielski –Between Dawn and the Wind: Selected Poetry (w wyborze i przekładzie Reginy Grol, wyd. 2. 2006) oraz na język francuski – Le vent, à nouveau me cherche / Znów szuka mnie wiatr (wydanie dwujęzyczne w przekładzie Alice-Catherine Carls, wyd. 2. 2012), Jest autorką monografii dotyczącej obecności dziedzictwa rzymskiego w poezji rosyjskiej okresu srebrnego wieku, opracowała także zbiór esejów poświęconych Józefowi Wittlinowi Between Lvov, New York and Ulysses' Ithaca: Józef Wittlin - Poet, Essayist, Novelist.

 

Jesteśmy przekonani, że twórczość ta bogata i różnorodna wymaga podjęcia szeroko zakrojonej refleksji naukowej, inspiruje do stawiania pytań o wielorakie aspekty tego dorobku literackiego. Chcemy podjąć przede wszystkim refleksję nad obecnością utworów Anny Frajlich we współczesnej literaturze i kulturze, zachęcić do lektury i oryginalnych odczytań Jej tomów poetyckich, prozy i książek eseistycznych z różnych perspektyw, które przynoszą najnowsze prądy literackie i metodologie badań kulturowych. Interesuje nas także biografia Poetki rozpatrywana w kontekście tożsamości, emigracyjności, wyobcowania i prób zakorzenienia. Badawcze poszukiwania uczestników sympozjum, wedle naszego rozeznania, winny obejmować utwory poetyckie Anny Frajlich, prozę, przekłady, eseistykę, naukowe rozprawy i krytykę literacką, jak również wspomnienia oraz korespondencję. Zależy nam na stworzeniu zarówno całościowego, przekrojowego oglądu tej twórczości, jak i studiów szczegółowych. Istotne w sensie poznawczym będzie więc opisanie indywidualnej poetyki, osadzenia w tradycji literackiej, analiza wielości stylów, motywów, tematów, toposów (w tym korespondencji sztuk). Zapraszamy Państwa do wspólnego badania i rozpoznawania ukrytych znaczeń utworów Anny Frajlich, jak również źródeł i kontekstów tej twórczości.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 roku. Deklaracje uczestnictwa w konferencji prosimy składać na karcie zgłoszenia dołączonej do zaproszenia drogą mailową na adres: frajlich.konferencjaUR@onet.pl. do 30 maja 2016 roku. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej do 15 lipca 2016 roku.  Numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie, 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001, z dopiskiem „Frajlich”.

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Obejmuje koszty organizacji sympozjum, zakwaterowanie, wyżywienie, druk materiałów konferencyjnych oraz publikację książkową referatów zakwalifikowanych do druku. Prosimy, aby wygłaszanie referatu nie trwało dłużej niż 20 minut.
 
Organizatorzy konferencji:
prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ) 
dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska (UR)
 
Sekretarz konferencji:                                                      
 
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Stanisław Uliasz (UR)
dr hab. prof. UR Zenon Ożóg (UR)
dr hab. Kazimierz Adamczyk (UJ)
dr hab. Józef Wróbel (UJ)
 
Zaproszenie oraz karta zgłoszeniowa w pilkach do pobrania.

Zobacz także

03.11.2015

Regionalizm literacki wobec historii i pamięci / V konferencja z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich"

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

24.08.2017

Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017

Nagroda Literacka GDYNIA dzięki formule równorzędnego wyróżniania poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy szybko stała się ważnym i unikalnym wydarzeniem w polskim środowisku literackim. Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017 odbędą się w dniach 31 sierpnia – 3 września w Muzeum Miasta Gdyni, Klubie Ucho oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. Nagrody zostaną rozdane w sobotę, 2 września, podczas uroczystej gali w Muzeum Emigracji w Gdyni. Tegorocznemu finałowi Nagrody towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, w tym koncert Tymona Tymańskiego „Zatrzymaj wojnę!” oraz warsztaty krytycznoliterackie „GDYNIA pisze”. Na szczególną uwagę zasługuje akcja „Narodowe Czytanie 2017. Czytamy Wesele Wyspiańskiego”, która zostanie przeprowadzona 2 września w wybranych gdyńskich trolejbusach. 

26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.