Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.07.2018
Data wydarzenia: 21.09.2018 - 22.09.2018

Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych, która odbędzie się w dniach 21–22 września 2018 roku w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

Organizatorzy konferencji zachęcają do wyjścia poza granice własnego dyskursu i stawiania pytań o humanistykę w perspektywie innych sztuk, nauk, sposobów myślenia. Wnikając w samą strukturę terminu, pytają, czy zjawiska (spectra) dają możliwość spoglądania poprzez nie (per + specere) za pomocą sztuki optyki (perspectiva ars), na pewny, dobrze znany (perspectus) przedmiot. Chcą dowiedzieć się, czy perspektywa jest jedynie warunkiem możliwości postrzegania kogoś lub czegoś czy też mechanizmem sytuującym nas samych w polu postrzegania. Chcą spojrzeć na perspektywę z niejednego punktu widzenia (poetyki, kulturoznawstwa, filozofii, historii sztuk, archeologii, geografii, fizyki, architektury krajobrazu) i dzięki analizie rozmaitych przedmiotów (dzieła sztuki, utwory dyskursywne, style językowe) poddać namysłowi quasitranscendentalną czystość perspektywy i czystego podmiotu podtrzymującego ją. Chcą zapytać o koncepcje perspektywy w różnych dyscyplinach i zastanowić się, czy we wszystkich jest fenomenem semiotycznie tekstualizowanym, związanym z mechanizmami produkowania sensu czy też wypróbowywania sensów zastanych: ideologicznych, metafizycznych, politycznych. Dostrzegając szczególny rodzaj filiacji między dosłownym i metaforycznym rozumieniem terminu „perspektywa”, chcą zapytać, na czym polega jej funkcjonalność. Wskazując na czasowoprzestrzenne widzenie perspektywy, refleksji chcą poddać zarówno jej stabilność (jako fundamentu repetycji, gwarantu powtarzalności doświadczeń poznawczych), jak i labilność.

Językami konferencji będą język polski i angielski (jako preferowany ze względu na planowaną pokonferencyjną monografię w tym języku).

Zgłoszenia (w języku polskim i angielskim) w formie abstraktu (do 200 słów) należy nadsyłać na adres: perspektywa.2018@gmail.com do 12 sierpnia 2018 r.

Organizatorzy

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego

dr Magda Nabiałek

mgr Jadwiga Biernacka

mgr Helena Markowska

mgr Magdalena Stańczuk

Agata Balsamo

Informacje

Adres:
Warszawa, Pałac Kazimierzowski
Termin zgłaszania prelegentów:
12.08.2018
Opłata:
400 zł
Do pobrania:

Zobacz także

22.09.2015

Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii

Transdyscyplinarna konferencja pt. Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii organizowana jest przez Humanistyczne Konsorcjum Naukowe WFPiK UAM oraz WP UJ.

20.09.2015

Artysta: biokulturowy interfejs? Nowe wymiary "pokoików wyobraźni" w rzeczywistości rozszerzonej

Konferencja ma na celu wskazanie i opisanie działań artystycznych, w których podmiot twórczy jest ucieleśnionym miejscem wydarzenia i mediacji społecznej, a także miejscem szczególnie intensywnej wymiany kulturowej.

24.03.2016

Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989 roku

Zapraszamy na konferencję

16.11.2017

Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji - ogólnopolska konferencja naukowa

Temat konferencji nawiązuje m.in. do słów Martina Heideggera, który w „W drodze do języka” przypomina, że „uczyć się” oznacza stawiać się wiedzącym, a więc takim, qui vidit. Ten, kto coś zobaczył, nigdy nie traci z oczu tego, co wypatrzone. Zatem uczenie się według filozofa jest docieraniem w takie wypatrywanie. Ponadto Giovanni Reale zauważył, że: „badacze wielokrotnie podkreślali, że duchowa kultura Greków była kulturą »widzenia«, a zatem kulturą »formy«, która jest przedmiotem widzenia, i że pod wieloma względami przeciwstawia się ona na przykład kulturze hebrajskiej, której dominującą cechą było »wsłuchiwanie się« i »słyszenie« (słuchanie „głosu” i „słowa” Boga i proroków). Dlatego też zrozumiałe są użyte przez Platona zwroty typu: oko, wzrok duszy i umysłu dla określenia zdolności intelektu do myślenia i ujmowania form niefizycznych, form inteligibilnych, które są właśnie czystymi istotami, ideami. Ideami są więc np. istoty dobra, piękna, sprawiedliwości, prawdy, na które intelekt potrafi patrzeć i je oglądać. Intelektualny ogląd, zdaniem Platona, implikuje przedmiot intelektualnie oglądany, czyli właśnie ideę. W związku z tym celem konferencji jest refleksja nad rolą, jaką w „wypatrywaniu” odgrywa filozofia. W tym kontekście interesujące wydają się więc filozoficzne aspekty języka, literatury oraz edukacji.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.