Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.09.2018 - 22.09.2018
Added on: 17.07.2018

Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych, która odbędzie się w dniach 21–22 września 2018 roku w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

Organizatorzy konferencji zachęcają do wyjścia poza granice własnego dyskursu i stawiania pytań o humanistykę w perspektywie innych sztuk, nauk, sposobów myślenia. Wnikając w samą strukturę terminu, pytają, czy zjawiska (spectra) dają możliwość spoglądania poprzez nie (per + specere) za pomocą sztuki optyki (perspectiva ars), na pewny, dobrze znany (perspectus) przedmiot. Chcą dowiedzieć się, czy perspektywa jest jedynie warunkiem możliwości postrzegania kogoś lub czegoś czy też mechanizmem sytuującym nas samych w polu postrzegania. Chcą spojrzeć na perspektywę z niejednego punktu widzenia (poetyki, kulturoznawstwa, filozofii, historii sztuk, archeologii, geografii, fizyki, architektury krajobrazu) i dzięki analizie rozmaitych przedmiotów (dzieła sztuki, utwory dyskursywne, style językowe) poddać namysłowi quasitranscendentalną czystość perspektywy i czystego podmiotu podtrzymującego ją. Chcą zapytać o koncepcje perspektywy w różnych dyscyplinach i zastanowić się, czy we wszystkich jest fenomenem semiotycznie tekstualizowanym, związanym z mechanizmami produkowania sensu czy też wypróbowywania sensów zastanych: ideologicznych, metafizycznych, politycznych. Dostrzegając szczególny rodzaj filiacji między dosłownym i metaforycznym rozumieniem terminu „perspektywa”, chcą zapytać, na czym polega jej funkcjonalność. Wskazując na czasowoprzestrzenne widzenie perspektywy, refleksji chcą poddać zarówno jej stabilność (jako fundamentu repetycji, gwarantu powtarzalności doświadczeń poznawczych), jak i labilność.

Językami konferencji będą język polski i angielski (jako preferowany ze względu na planowaną pokonferencyjną monografię w tym języku).

Zgłoszenia (w języku polskim i angielskim) w formie abstraktu (do 200 słów) należy nadsyłać na adres: perspektywa.2018@gmail.com do 12 sierpnia 2018 r.

Organizatorzy

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego

dr Magda Nabiałek

mgr Jadwiga Biernacka

mgr Helena Markowska

mgr Magdalena Stańczuk

Agata Balsamo

Information

Address:
Warszawa, Pałac Kazimierzowski
Application deadline for speakers:
12.08.2018
Fee:
400 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.