Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.10.2022 - 25.10.2022
Added on: 18.10.2022

Obszary ekopoetyki

Type of the event:
Conference

Zakład Komparatystyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej Poszerzanie poetyki 3: „Obszary ekopoetyki”, która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 24-25 października 2022 roku w ramach cyklu konferencyjnego „Poszerzanie poetyki”.

materiał promocyjny organizatora

Celem konferencji jest spojrzenie na ekopoetykę jako transdyskursywną i transmedialną praktykę tekstową oraz metodę badawczą dostarczającą narzędzi opisu przekazów koncentrujących się na ukazywaniu relacji człowieka z przyrodą, w tym innymi istotami żywymi. Okoliczności sformułowania założeń ekopoetyki – pogłębiający się kryzys klimatyczny, wskazujący na destabilizujące działanie człowieka na środowisko naturalne – sytuuje ją na pograniczu humanistyki i innych nauk. Użycie ekopoetycznego instrumentarium w badaniach form tekstowych różnych dyskursów, mediów i sztuk pozwala na ujęcie różnorodnej i dynamicznej relacji człowieka ze światem natury oraz projektowanie nowych sposobów postrzegania i reprezentacji, charakterystycznych dla świadomości antropocenicznej czy podmiotowości postludzkiej.

Podczas obrad konferencyjnych chcemy poruszyć następujące zagadnienia:

– różne ujęcia ekopoetyki, podstawy teoretyczne i filozoficzne ukazujące i kształtujące rozumienie relacji człowieka wobec środowiska naturalnego;
– od myślenia egocentrycznego do ekocentrycznego: projekt humanistyki ekocentrycznej w epoce antropocenu;
– diachroniczne zmiany w reprezentowaniu przyrody i tekstowym kształtowaniu relacji człowiek-natura;
– wielodyskursywność refleksji nad wpływem człowieka na środowisko naturalne: konteksty filozoficzne, polityczne, bio-polityczne, religijne i inne;
– ekopoetyka jako strategia tworzenia i lektury tekstów różnych medialności: w literaturze, filmie, sztukach wizualnych, muzyce, nowych mediach, architekturze etc;
– sposoby mówienia różnych sztuk i dyskursów o klimacie, przyrodzie oraz człowieku jako podlegającej gatunkowej ewolucji (także w kierunku post- homo sapiens) istocie biologicznej, a także jego związkach ze środowiskiem naturalnym i innymi istotami biologicznymi;
– sztuka krytyczna, zaangażowana, interaktywna, ujawniająca nowe perspektyw poznawcze w relacjach z przyrodą;
– figury, struktury i chwyty tekstowe charakterystyczne dla ekopoetyki;
-rejestry tekstowe i gatunki (sielanka, utopia, dystopia, esej przyrodniczy i inne) charakterystyczne dla reprezentacji relacji człowieka ze środowiskiem;
– ekopoetyka w przekładzie językowym i medialnym;
– perspektywa rodzajowa tekstów literackich o przyrodzie: ekopoezja, ekoproza, ekodramat;
– figury, struktury i chwyty tekstowe charakterystyczne dla podmiotowości postludzkiej;
– poetyki zwierzęce, roślinne, nieorganiczne – sposoby reprezentacji odwołujące się do sposobów istnienia naturalnych bytów pozaludzkich;
– metafory odnoszące się do przyrody nieożywionej, organiczne, cielesne jako mechanizmy organizujące myślenie o relacjach między człowiekiem i światem;
– rola nowych mediów w konstruowaniu perspektywy posthumanistycznej;
– poetyka bioetyki – cechy reprezentacji odnoszących się do ingerencji, w szczególności na polu medycyny (także ingerowanie w proces udoskonalania człowieka jako gatunku homo sapiens) i biologii, w żywe organizmy;

– inne, niepomyślane tutaj.

Konferencja będzie odbywać się w formie zdalnej (za pomocą platformy Google Meet). Planujemy panele w różnych językach (polski, angielski, słowacki, niemiecki i inne). Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Publikacja artykułów pokonferencyjnych (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) nastąpi w numerze tematycznym punktowanego czasopisma naukowego.

Information

Application deadline for speakers:
15.08.2022
Added on:
18 October 2022; 20:17 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 October 2022; 20:17 (Mariola Wilczak)

See also

11.06.2019

Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe / ogólnopolska konferencja naukowa

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku.

24.05.2022

Ekologia w dyskursie, 3 edycja

III Konferencja naukowa z cyklu Ekologia w dyskursie Zapraszamy serdecznie na konferencję, która odbędzie się 12 maja 2022 roku o godz. 9.00 w auli 414, budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 64. Realizowane w ciągu czterech lat interdyscyplinarne konferencje naukowe cyklu Ekologia w dyskursie są odpowiedzią na wzrastające znaczenie ekologii w kulturze współczesnego świata. Ekologia jest przecież nie tylko kwestią przyrodoznawstwa, ale również zagadnieniem sposobu kulturowego postrzegania natury.

08.02.2018

Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?", która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

16.04.2021

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies"

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies" Do uczestnictwa zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów. Nazwa cyklu konferencji: Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies Główny organizator: Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska w Słupsku Termin: 17-18 czerwca 2021 Miejsce: Słupsk (online)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.