Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.05.2022 g.09:00 - 12.05.2022 g.17:00
Added on: 24.05.2022

Ekologia w dyskursie, 3 edycja

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk

III Konferencja naukowa z cyklu Ekologia w dyskursie

Zapraszamy serdecznie na konferencję, która odbędzie się 12 maja 2022 roku o godz. 9.00 w auli 414, budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Realizowane w ciągu czterech lat interdyscyplinarne konferencje naukowe cyklu Ekologia w dyskursie są odpowiedzią na wzrastające znaczenie ekologii w kulturze współczesnego świata. Ekologia jest przecież nie tylko kwestią przyrodoznawstwa, ale również zagadnieniem sposobu kulturowego postrzegania natury.

III Konferencja naukowa z cyklu Ekologia w dyskursie

Zapraszamy serdecznie na konferencję, która odbędzie się 12 maja 2022 roku o godz. 9.00 w auli 414, budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Realizowane w ciągu czterech lat interdyscyplinarne konferencje naukowe cyklu Ekologia w dyskursie są odpowiedzią na wzrastające znaczenie ekologii w kulturze współczesnego świata. Ekologia jest przecież nie tylko kwestią przyrodoznawstwa, ale również zagadnieniem sposobu kulturowego postrzegania natury.

Założenia naszych konferencji wynikają z przekonania, iż nauki biologiczne, nauki o bezpieczeństwie, historia i literatura mogą przynieść ze sobą zróżnicowany opis działań człowieka sytuującego się wobec szeroko rozumianej przyrody.

Po doświadczeniach dwóch edycji cyklu konferencji Ekologia w dyskursie skupionych na problematyce źródeł i nurtów ekokrytyki (2020) oraz animal studies (2021), teraz czas na trzecią odsłonę.

Obrady odbędą się w formie tradycyjnej w Słupsku, w jednym z najczystszych miejsc w Polsce. Uczestnicy III Konferencji naukowej Ekologia w dyskursie. Krajobraz naturalny i kulturowy zamierzają przedyskutować kwestie: ochrona krajobrazu naturalnego; semantyka pomników przyrody; kulturowe reprezentacje ziemi, gór, wody, rzeki, itp.; krajobraz kategorii kulturowych Północy, Południa, Wschodu i Zachodu; znak natury/przyrody a działalność człowieka; antropocen jako nowa epoka istnienia Ziemi; Matka-Ziemia w dyskursie ekologicznym; katastrofy naturalne; krajobraz industrialny; elektrownie wiatrowe, wodne, atomowe a życie natury; krajobraz naturalny i kulturowy w naukach o bezpieczeństwie.

Information

Added on:
24 May 2022; 16:15 (Anna Sobiecka)
Edited on:
24 May 2022; 16:15 (Anna Sobiecka)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.