Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.11.2022 - 15.11.2022
Added on: 05.08.2022

Środowiska industrialne/ postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku)

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych (z siedzibą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na konferencję naukową "Środowiska industrialne/ postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku)" która odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w dniach 14-15 listopada 2022 r.

"Podczas konferencji planujemy przedyskutowanie kulturowych odpowiedzi na przekształcenia przestrzeni, zmiany krajobrazu oraz procesy degradacji i rewitalizacji środowiska zachodzące w wyniku szeroko pojmowanych praktyk gospodarczych występujących na ziemiach polskich od XIX do XXI wieku. Interesują nas literackie zapisy procesów przestrzennych na wsi, w mieście, w regionach przemysłowych i agrarnych. Chcemy poświęcić uwagę zarówno przemianom, jakie dotykały polską wieś od długiego schyłku pańszczyzny i literackim opisom konsekwencji zmian własnościowych (reformy rolne), a także ich skutkom dla ekologii i bioróżnorodności, jak też procesom kolejnych industrializacji, udanych i nieudanych prób uprzemysłowienia, szybko znajdującym odbicie w krajobrazie." (z zaproszenia Organizatorów)

W perspektywie zależnościowej i postzależnościowej iteraturoznawczej obserwacji poddane zostaną takie problemy jak:

 • udane i nieudane próby industrializacji ziem polskich/ nadzieje i obawy związane z industrializacją,
 • doświadczenia braku/słabości przemysłu,
 • przemysł a degradacja środowiska,
 • industrializacja i nowe problemy społeczne,
 • emigracyjne doświadczenia Polaków w zderzeniu z przemysłem,
 • rolnictwo wobec industrializacji (plantacje, maszyny, zmiany własnościowe),
 • kultury materialne industrializacji,
 • środowiska ruin poprzemysłowych,
 • emocje dotyczące przemysłu i nostalgia post-industrialna,
 • zmysłowość przemysłu i miejsc poprzemysłowych,
 • wyobrażone industrializacje i literackie dyskusje o nich,
 • wielkie przyspieszenie uprzemysłowienia i kultura socrealizmu,
 • związki między literaturą a polską myślą ekologiczną,
 • obrazy katastrof przemysłowych oraz fantazje energetyczne literatury polskiej,
 • rany zadane środowisku przez industrializację (industrial scars) oraz ich kulturowe obrazy,
 • procesy deterytorializacji i reterytorializacji, jakim poddana zostaje ziemia przemysłowo eksploatowana,
 • literackie dyskusje na temat zmian klimatycznych,
 • koszty zdrowotne i rozwojowe, jakie ponoszą ludzie żyjący w skażonych przestrzeniach.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesyłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych (http://www.cbdp.polon.uw.edu.pl/aktualnosci.html) oraz Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ (https://us.edu.pl/instytut/il/) na adres martacuber@interia.pl do 1 września br.

Przewidywana opłata konferencyjna w wysokości 450 zł.

Organizatorzy konferencji dokonają wyboru zgłoszeń najlepiej korespondujących z tematem spotkania i przekażą jego uczestnikom dalsze informacje organizacyjne do 5 września br.

Information

Application deadline for speakers:
01.09.2022
Application deadline for participants:
01.09.2022
Fee:
450 zł
Added on:
5 August 2022; 15:30 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 August 2022; 15:30 (Mariola Wilczak)

See also

24.06.2023

Romantyzm industrialny. Artystyczne przeobrażenia obrazu świata: 1795-1864. Człowiek - technika - natura

Materiały z konferencji zostaną opublikowane jako monografia naukowa w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm'' w 2024 roku.

16.04.2021

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies"

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies" Do uczestnictwa zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów. Nazwa cyklu konferencji: Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies Główny organizator: Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska w Słupsku Termin: 17-18 czerwca 2021 Miejsce: Słupsk (online)

29.01.2022

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA. OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Odbędzie się w ramach Roku Romantyzmu upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania tego prądu w kulturze polskiej wydaniem I tomu Poezyj Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku. Termin: 22 września 2022 r.; formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Kijowie i Białymstoku, część połączy się online). Języki: polski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski. Wpisowe: nie przewidujemy wpisowego. Zapraszają: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności  Katedra Polonistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku  

30.11.2022

„Odkrywać Zofię Kossak na nowo w 100-lecie debiutu literackiego”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza na konferencję „Odkrywać Zofię Kossak na nowo w 100-lecie debiutu literackiego”, poświęconą twórczości i postaci tej znakomitej polskiej pisarki. Konferencja rozpocznie się w czwartek 1 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Auli Stefana kard. Wyszyńskiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.