Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.07.2020 - 26.07.2020
Added on: 06.07.2020

Ekologia / Ogólnopolska konferencja naukowa online

Hasło „ekologia” funkcjonuje w zbiorowej świadomości jako nieodłączny składnik rzeczywistości, w której żyjemy. Jest ono obecne zarówno w dyskursie społecznym, politycznym, ekonomicznym, naukowym czy kulturowym, jak i w mikrokosmosach jednostek. To, w jaki sposób dyskurs ów uobecnia się w tych różnych przestrzeniach wydaje się niezwykle interesujący i warty interdyscyplinarnego namysłu (właśnie dlatego, że wkracza w rozmaite aspekty rzeczywistości). (informacja Organizatorów)

Organizatorzy konferencji proponują więc zastanowienie się m.in.  – choć nie tylko – nad takimi problemami, jak:

 • ekokrytyka i ekocentryzm;
 • kultura i sztuka a ekologia (literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, serial, gry, komiksy etc.);
 • ekologia informacji;
 • ekologia a polityka;
 • polityka ekologiczna różnych obszarów kulturowych;
 • ekologia a prawo
 • ekotechnologie;
 • żywność ekologiczna;
 • ekologiczny styl życia;
 • edukacja ekologiczna pokoleń;
 • ekoturystyka;
 • dyskurs ekologiczny w mediach i mediach społecznościowych;
 • celebryci a ekologia
 • społeczeństwa a ekologia (społeczny odbiór działań ekologicznych, oddolne inicjatywy społeczne,  ekologiczna świadomość społeczna);
 • kampanie proekologiczne;
 • ruchy pro i anty ekologiczne;
 • tezy i hasła ekologiczne – prawda czy mit? (np. działaj lokalnie, myśl globalnie);
 • ekoterroryzm;
 • katastrofy ekologiczne;
 • moda a ekologia;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ekologia.konferencja@gmail.com mija 12 lipca 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://ekologiakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab., prof. UMCS Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Information

Application deadline for speakers:
12.07.2020
Application deadline for participants:
12.07.2020
Fee:
140 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.