Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.06.2023 - 16.06.2023
Added on: 21.02.2023

Przestrzeń jako kategoria poetyki

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok

Pracownia Teorii i Antropologii Literatury (Uniwersytet w Białymstoku) zaprasza na kolejną konferencję z cyklu „Przestrzeń jako kategoria poetyki” poświęconego problematyce przestrzeni w perspektywie poetyki historycznej i teorii literatury.

Zdj. Diva Plavalaguna

W tym roku chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej relacjom między przestrzenią a czasem w tekstach literackich i w tekstach kultury. Zapraszamy Państwa do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

  • przestrzeń i czas w perspektywie genologicznej;
  • przestrzeń i czas w badaniach geokulturologicznych;
  • chronotop jako narzędzie w badaniach literaturoznawczych i kulturoznawczych;
  • przestrzeń geograficzna a doświadczenie historyczne;
  • czas czytany w krajobrazie i w przestrzeni miejskiej;
  • rodzaje przestrzeni a sposób postrzegania czasu.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji referatów wraz z krótkim streszczeniem do dnia 30 kwietnia 2023 roku pocztą elektroniczną na adres: ztial.uwb@gmail.com.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Wersja do druku może mieć objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków). Planujemy publikację artykułów w „Białostockich Studiach Literaturoznawczych” (40 pkt.) i w monografii.

Przewidujemy możliwość zorganizowania konferencji w trybie hybrydowym. Opłata konferencyjną wynosi 350 zł (w przypadku uczestnictwa on-line 250 zł) i pokryje koszty organizacyjne (wyżywienie, materiały konferencyjne) oraz częściowo koszty publikacji monografii pokonferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, deklarujemy jednak pomoc w ich rezerwacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie prześlemy w kolejnym liście.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji

dr hab., prof. UwB Elżbieta Konończuk

dr hab. Elżbieta Sidoruk 

dr Szymon Trusewicz

Pracownia Teorii i Antropologii Literatury

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych

Kolegium Literaturoznawstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2023
Fee:
350 zł; 250 zł (online)
Added on:
21 February 2023; 11:08 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
21 February 2023; 11:08 (Mariola Wilczak)

See also

18.02.2022

Przestrzenie otwarte – przestrzenie zamknięte / z cyklu Przestrzeń jako kategoria poetyki

Pracownia Teorii i Antropologii Literatury zaprasza na kolejną konferencję z cyklu „Przestrzeń jako kategoria poetyki”, poświęconego problematyce przestrzeni w perspektywie poetyki historycznej i teorii literatury.

13.01.2024

Krajobraz w tekstach kultury /XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Przestrzeń jako kategoria poetyki"

Pracownia Teorii i Antropologii Literatury (Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku) zaprasza na kolejną konferencję z cyklu „Przestrzeń jako kategoria poetyki” poświęconego problematyce przestrzeni w perspektywie poetyki historycznej i teorii literatury. W tym roku chcielibyśmy zaproponować jako kluczową kategorię analityczno-interpretacyjną pojęcie krajobrazu funkcjonujące w różnych dyscyplinach humanistycznych i szczególnie poręczne w badaniach o charakterze transdyscyplinarnym.

08.07.2021

Literatura i geografia II. Ogólnopolska konferencja naukowa

Zakład Teorii i Antropologii Literatury Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku organizuje XI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Przestrzeń jako kategoria poetyki” pod hasłem „Literatura i geografia II”.

11.06.2019

Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe / ogólnopolska konferencja naukowa

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.