Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 13.06.2024 - 14.06.2024
Added on: 13.01.2024

Krajobraz w tekstach kultury /XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Przestrzeń jako kategoria poetyki"

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok

Pracownia Teorii i Antropologii Literatury (Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku) zaprasza na kolejną konferencję z cyklu „Przestrzeń jako kategoria poetyki” poświęconego problematyce przestrzeni w perspektywie poetyki historycznej i teorii literatury. W tym roku chcielibyśmy zaproponować jako kluczową kategorię analityczno-interpretacyjną pojęcie krajobrazu funkcjonujące w różnych dyscyplinach humanistycznych i szczególnie poręczne w badaniach o charakterze transdyscyplinarnym.

Zapraszamy Państwa do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

  • krajobraz w perspektywie geopoetyki;
  • typy krajobrazu i ich funkcje w literaturze i innych tekstach kultury;
  • literackie formy opisu krajobrazu;
  • krajobraz w percepcji zmysłowej;
  • krajobraz a emocje, uczucia, afekty;
  • krajobraz realny – krajobraz wyobrażony;
  • krajobraz jako miejsce autobiograficzne;
  • w krajobrazie czas czytamy.
  • krajobraz pamięci – pamięć krajobrazu.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji referatów wraz z krótkim streszczeniem do dnia 30 kwietnia 2024 roku pocztą elektroniczną na adres: ztial.uwb@gmail.com.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Wersja do druku może mieć objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków). Planujemy publikację artykułów w „Białostockich Studiach Literaturoznawczych” (70 pkt.) i w monografii.

Przewidujemy możliwość zorganizowania konferencji w trybie hybrydowym.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (w przypadku uczestnictwa on-line 250 zł) i pokryje koszty organizacyjne (wyżywienie, materiały konferencyjne) oraz częściowo koszty publikacji monografii pokonferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, deklarujemy jednak pomoc w ich rezerwacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie prześlemy w kolejnym liście.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji!

dr hab., prof. UwB Elżbieta Konończuk  

dr hab. Elżbieta Sidoruk  

dr Szymon Trusewicz

(Informacja pochodzi od Organizatorów wydarzenia).

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2024
Fee:
350 zł (w przypadku uczestnictwa on-line 250 zł)
Added on:
13 January 2024; 16:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
13 January 2024; 16:44 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.