Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 10.02.2018
Data wydarzenia: 11.04.2018 - 12.04.2018

Zapomniane, nieuśmierzone / ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Poznań

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz poznański oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają do udziału w drugim spotkaniu badaczy twórczej biografii Włodzimierza Odojewskiego. Sympozjum „Zabezpieczanie śladów”, które odbyło się na Wydziale w marcu bieżącego roku i zgromadziło grono osób pamiętających Pisarza i jego dzieło, było okazją do zaprezentowania spuścizny autora Oksany, tworzącej pokaźny zasób Archiwum Włodzimierza Odojewskiego. Archiwum, pieczołowicie zgromadzone przez Pisarza i przekazane Wydziałowi Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w 2008 roku, a stopniowo uzupełniane przez osoby z Pisarzem związane, jest dokumentacją ogromnego i zróżnicowanego dorobku literackiego. Stanowi inspirację do nieustającej refleksji, obiecując nadto nowe „odkrycia” Odojewskiego na polu badań źródłowych i edytorskich.

Kolejną konferencję nazwaliśmy „Zapomniane, nieuśmierzone…”, korzystając – podobnie jak w przypadku poprzednich obrad – z tytułu tomu opowiadań Odojewskiego opublikowanego po raz pierwszy w roku 1987.  Formułę tę pragniemy traktować jako hasło wywoławcze, zapraszające do refleksji związanej z kategoriami pamięci (indywidualnej, zbiorowej, kulturowej) i zapomnienia, a także przebaczenia i jego braku, wreszcie traumy – czyli kwestiami kluczowymi w całej twórczości autora Zasypie wszystko, zawieje….

Doceniając dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie badań nad Odojewskim, a także uznając konieczność jego kontynuacji, zapraszamy Państwa do przygotowania wystąpienia z wybranego obszaru twórczej aktywności Pisarza: prozy, dramaturgii, dorobku radiowego i krytyki literackiej. Konferencję planujemy na 10-11 kwietnia 2018 roku. Pragniemy też powiadomić, że obradom będzie towarzyszyć otwarcie w Bibliotece Raczyńskich (pod koniec pierwszego dnia obrad) wystawy poświęconej Włodzimierzowi Odojewskiemu.  

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Miejscem obrad będzie Salon Adama Mickiewicza w budynku Collegium Maius przy  ul. Fredry 10. Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna.

 

 

Informacje

Adres:
Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznan
Termin zgłaszania prelegentów:
26.01.2018
Opłata:
100 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

20.05.2017

Przed-tekstowy świat (II). Polska krytyka genetyczna – badania i perspektywy

W imieniu zespołu Katedry Literatury Polskiej XX i XXI w. oraz Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN serdecznie zapraszam na konferencję Przed-tekstowy świat (II). Polska krytyka genetyczna – badania i perspektywy.

31.01.2017

Okolice Emila Zegadłowicza

Fundacja „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w konferencji naukowej Okolice Emila Zegadłowicza.

20.09.2015

Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani

Podczas konferencji pragniemy przypomnieć postaci i twórczości poetów krakowskich dziś już zapomnianych lub mało znanych, których nazwiska nie zajmują czołowych pozycji na listach lektur (szkolnych i studenckich), a których dorobek zasługuje na zainteresowanie z racji zarówno wagi podjętych przezeń tematów (głównie „krakowskich”), jak i poziomu rozwiązań warsztatowych. Chodzi tu o autorów dawnych, którzy w swojej epoce cieszyli się uznaniem wśród publiczności literackiej, jak i współczesnych. Chcemy też, by nasze spotkanie przysłużyło się pełniejszemu zintegrowaniu krakowskiego środowiska naukowego, jako że przewidywany jest w nim udział pracowników naukowych, studentów i doktorantów.

17.10.2016

KOR i literatura

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej KOR I LITERATURA (18–19 X, Col. Maius UAM), zorganizowanej przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filozofii UAM w uzgodnieniu z Poznańskim Komitetem Obchodów 40. Rocznicy Powstania Komitetu Obrony Robotników. W powstanie i działalność KOR zaangażowanych było wielu pisarzy i ludzi kultury, m.in. Stanisław Barańczak, wówczas pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ideały wolnościowe na różne sposoby dochodziły do głosu w dziełach licznych twórców drugiej połowy lat 70. Właśnie tym głosom sprzed dziesięcioleci – nadal aktualnym – poświęcona będzie nasza konferencja. Zapraszamy na otwarcie sesji, do dyskusji nad referatami, na film o Ryszardzie Krynickim – z udziałem bohatera, na spotkanie z poezją Juliana Kornhausera, na rozmowę z Adamem Michnikiem. Szczególne znaczenie przypisujemy otwarciu Pasażu Stanisława Barańczaka w Collegium Maius. Poeta był dotąd z nami poprzez swoje książki oraz pamięć przyjaciół i uczniów. Odtąd jego obecność nabierze nowego, stałego wymiaru. ZAPRASZAMY!

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.