Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 01.12.2020 - 03.12.2020
Data dodania: 17.02.2020

„Ogród pełen światła”. Pisarstwo Włodzimierza Odojewskiego w kontekstach – autobiografizm, autotematyzm i publicystyka

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Poznań

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej z serii debat naukowych organizowanych pod auspicjami poznańskiego Archiwum Włodzimierza Odojewskiego.

Jak podkreślają Organizatorzy wydarzenia, pierwszą część tytułu tegorocznej sesji naukowej dotyczącej biografii oraz twórczości Włodzimierza Odojewskiego została zaczerpnięta z opowiadania Pisarza, które zamyka tom Jedźmy, wracajmy… z 2000 roku. Powstały w maju 1999 roku Ogród pełen światła jest dedykowany Władysławowi Lechowi Terleckiemu i przybiera formę pośmiertnego wspomnienia o twórcy Powrotu z Carskiego Sioła. Przepracowane w materii pisarskiej doświadczenie śmierci przyjaciela – wybitnego intelektualisty, pisarza i scenarzysty – otwiera przestrzeń na pytania o wagę dwóch orientacji dyskretnie obecnych w pisarstwie Odojewskiego: autobiograficznej i autotematycznej. Nie są one obce ani prozie, ani publicystyce autora Wyspy ocalenia, choć sam wielokrotnie utrzymywał, że interpretacje jego dzieł podług autobiograficznego klucza są więcej niż mylne.

Pisarstwo  Odojewskiego  w   wielu   miejscach  podszyte  jest   (lub   nawet  nawiedzone, by skorzystać z podpowiedzi płynącej z tytułu jego wczesnej powieści) poetyką doświadczenia. W jej ramach znajdują się zagadnienia mitobiograficzne, traumatyczne i autoreferencyjne. Ich analiza w kontekście twórczości Odojewskiego wygląda nader obiecująco. Zaliczyć do nich wypada takie tematy, jak wielkopolskie pejzaże, galicyjskie mity (z naciskiem na mit Podola), dom kobiet (dziecięce doświadczenie matriarchatu), intelektualne przyjaźnie (ich patronem w przypadku Odojewskiego uczynić trzeba Józefa Czapskiego), zachodnia Europa (jej literacki dorobek komentował pisarz w Raptularzu krytycznym oraz Notatniku pół-prywatnym, a także na falach Radia Wolna Europa), obecność koni (wartość kulturowa w kontradykcji do osobistej serii przeżyć), etc.

Równie istotnymi zagadnieniami wydają się być te związane z szeroko rozumianym autotematyzmem w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Wśród nich można wymienić warsztatowy namysł i starannie dobierane intertekstualia (warto  przywołać np. motto z Wyspiańskiego otwierające Ogród pełen światła, które brzmi: „I kiedy ziemię będę mijał / Podejmę może po raz wtóry / Ten trud, co mnie zabijał…”), osobliwą poetykę wielu wypowiedzi inicjalnych (wielokropek vs. aposiopesis), strumieniowe zdanie (ciekawiące od literackich „podstaw”, czyli od warstwy brzmieniowej streszczającej się we frazie „podkute kopyta koni” z Zasypie wszystko, zawieje...) oraz rolę zaimków (o których w jednych ze swoich łże-dzienników Tadeusz Konwicki parodystycznie powiadał, że nas „zasypią i zawieją”).

Na  osobną  uwagę  zasługuje  Odojewski-publicysta,  którego  należy  umieścić  nie  tylko w kontekstach dziennikarsko-redakcyjnych, ale również zobaczyć w nim ideologicznego i kulturowego krytyka, globtrotera, emigranta, autora wielu listów świadczących o intelektualnej bliskości z ich adresatami, ale także zawierających akcenty polemiczne.

Organizatorom konferencji zależy na tym, aby odzyskać, zawsze na mocy metonimii, cień pisarza, który wybrał poznańską polonistykę, aby zdeponować w niej swój dorobek.

Zgłoszenia razem z abstraktami można przesyłać do 31 maja 2020 roku na adres: archiwumodojewskiego@gmail.com. O decyzji dotyczącej przyjęcia zgłoszenia  osoby zainteresowane zostaną poinformowane do końca czerwca bieżącego roku. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę w wysokości 300 zł dla pracowników naukowych i 200 zł dla doktorantów. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM

dr hab. Anna Skibska, prof. UAM

dr Dagmara Nowakowska

dr Alicja Przybyszewska

mgr Jolanta Nawrot

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
31.05.2020
Opłata:
300 zł dla pracowników naukowych; 200 zł dla doktorantów

Zobacz także

09.02.2020

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu: Rzeczpospolita domów. Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Instytut Filologii Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2020 r. Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

18.11.2019

Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego

Zaprszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego", która odbędzie się w dniach 19-20 listopada na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

25.11.2019

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku

______________________________________

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.